rubicon

Jellasics horvát bán

Nemzeti mítosz és történelmi valóság
11 perc olvasás
A 19. századi nemzeti mozgalmak, forradalmak, szabadságharcok során Európa-szerte fontos szerepet kapott a nemzeti hősök kultusza. A viharos, sorsdöntő eseményekben bővelkedő 1848-as esztendő valóban jelentőssé tette az egyének szerepét az események alakulásában, s a térség nemzeti panteonjainak márványtalapzataira számos új személyiség került. Ekkor vált a horvát történelem hősévé Jellasics bán, akit mi, magyarok Petőfi verse alapján kevésbé hősies magatartásáról ismerünk.

Amikor 1848 márciusában báró Josip Jellasics határőrezredest a sors váratlanul Horvátország, Szlavónia és Dalmácia báni méltóságába emelte, a korábban közel hét évszázadon át jól működő államközösségben élő magyarok és horvátok viszonya már évtizedek óta feszült volt. A konfliktus a nemzeti-nemzetállami eszme értelmezése körüli ellentétekre vezethető vissza. A horvát nemesség az 1790-es budai országgyűlésen a magyar nyelv hivatalos nyelvvé tételéről szóló törvény vitája során összeütközésbe került a modernnek számító nemzeti követeléssel előálló magyar nemességgel. Ezzel fél évszázados magyar–horvát közjogi csatározás kezdődött, amely nagymértékben elmérgesítette a horvát és a magyar rendek viszonyát.

A horvát nemzeti mozgalom

A horvát nemesség részben Horvátország autonómiáját féltette, részben pedig saját hivatalviselési esélyeit látta veszélyeztetve abban, hogy az évszázadok óta közvetítő nyelvként szolgáló latin helyett a magyart kívánják a hivatalok nyelvévé tenni. A horvát nemesség ragaszkodása a latin nyelvhez uralkodói támogatásra lelt, s ezzel voltaképpen akadályozta a magyar nyelv „diplomatikai” rangra emelését a szűkebb Magyarországon is.

A megoldás első pillantásra

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta