rubicon

Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban

13 perc olvasás
Az Európában mindmáig meghatározó parlamentáris kormányzat eszméje Angliában alakult ki, onnan terjedt el a polgári átalakulással szerte a kontinensen, s jelent meg a reformkori Magyarországon is. Míg azonban Angliában a király és a parlament együttműködése csak kivételesen és igen ritkán bomlott meg, Magyarországon ez az együttműködés röpke történelmi pillanatnak bizonyult.

Az 1848. április 11-én kihirdetett törvénycikkek – köztük a független felelős minisztériumról (1848:III. tc.), az évenkénti országgyűlésről (1848:IV. tc.), valamint a törvényhozási népképviseletről (1848:V. tc.) szóló rendelkezés – előzményei visszanyúlnak a haza és haladás később Kölcsey Ferenc fogalmazta ikerfogalmát fölvető 1790–91. évi országgyűlésig. E veretes fogalmazású törvényekben ismételték meg az 1526 óta annyiszor kimondott, eredendően rendi elvet, miszerint a Magyar Királyság a Habsburg Birodalmon belül önálló államisággal bír, másrészt rendszeres bizottság (systematica commissio) kiküldésével a reformok törvényhozási előkészítését is megkezdték. A rendelkezést utóbb az 1825–27. évi országgyűlés is megújította.

Történeti minták

Nemesi, főnemesi reformereink – a kor nyugat-európai eszméitől is vezérelve – az intézményi megoldások alapos ismeretében készítették elő e reformokat, köztük a közjogi-politikai jellegűeket, melyek egyaránt ütköztek a bécsi udvar abszolutisztikus törekvéseivel és rendi intézményeink jelentős részével. 1848 európai forradalmainak kellett ahhoz bekövetkezni, hogy a régi kormányzati és törvényhozási institúciókhoz való konzervatív ragaszkodást e téren is legyőzhessék. S történt mindez egy – legalábbis első hónapjaiban – békés forradalom közepette az utolsó pozsonyi rendi diéta tanácskozótermeiben.

Parlamentarizmus és népképviselet:

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta