rubicon

Jungerth-Arnóthy Mihály, a diplomata

15 perc olvasás

„A politika olyasvalami, amit látni és kézzel megfogni ugyan nem lehet, de létezik, és mint a tavaszi felhő, állandóan mozog, és folytonosan új meg újformákat vesz fel. Csak keveseknek adatott meg eme mozgás és formálódások megfigyelésének képessége.” (Jungerth-Arnóthy Mihály Naplója, 1942)

Amikor Németország 1944. március 19-én megszállta Magyarországot, Jungerth-Arnóthy Mihály szófiai követ jelentéstételre Budapestre utazott. Az adott helyzetben nem kívánt visszautazni bulgáriai állomáshelyére, hanem nyugalomba akart vonulni, figyelembe véve azt is, hogy követtársai a semleges országokban sorra lemondtak tisztségükről. Szentmiklósy Andor, a Kállay-kormány külügyminiszter-helyettese és Bartheldy Tibor volt miniszteri kabinetfőnök kérlelte, hogy a Sztójay-kormányban vállalja el a külügyminiszter állandó helyettesének tisztét. Az volt a fő érvük, hogy ha nem ő fogja betölteni, akkor feltehetően egy nácibarát diplomata kapja meg ezt a posztot, s ez szétzüllesztené a Külügyminisztériumot. 

Gúzsba kötve táncolni

Jungerth súlyos döntés elé került: szerepet vállaljon-e egy Quisling-kormányban, annak ódiumát magára véve, de a kormányon belül képviselje a nemzeti érdekeket, és ahogy lehet, ellenálljon a náci törekvéseknek, vagy pedig passzivitásba vonuljon a nyugdíjaztatással.

Magyar hazafiként az előbbit választotta: elfogadta Sztójay Döme miniszterelnök felkérését. Sztójay április 3-án mentette fel az angolszász szimpatizánsként elkönyvelt Szentmiklósyt, és 6-án őt bízta meg e tisztséggel: „Dr. Jungerth-Arnóthy Mihály rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a m. kir.

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta