rubicon
back-button Vissza
Kr. e. 70. április 13.

Gaius Maecenas születése

Szerző: Tarján M. Tamás

„…fáradhatatlan éberségű volt a kritikus helyzetekben, előrelátó férfi, aki tudta, miként cselekedjen, de ha visszavonult a hivatalos ügyektől, fényűzőbb és elpuhultabb volt egy nőnél.” (Marcus Velleius Paterculus jellemzése Maecenasról)

 

Kr. e. 70. április 13-án született Gaius Maecenas római politikus, Octavianus egyik legbefolyásosabb tanácsadója, akinek neve halála után a kultúra pártolásának szinonimájává vált. Maecenas hatalmas vagyont birtokolt, aminek révén páratlanul fényűző életmódot folytatott, eközben azonban – mecénásként – olyan költőóriásokat támogatott, mint Vergilius, Horatius vagy Sextus Propertius.

Maecenas pontos születési helyét nem ismerjük, azt azonban tudjuk, hogy édesanyja egy előkelő etruszk családból származott, mely évszázadokon át Arretiumban – a mai Arezzóban – élt. Tacitus Annales című munkájában egyenesen királyok sarjának nevezte Gaius Maecenast, akit a Cilnii törzs után a Cilnius névvel illetett. A férfi feltételezhetően öröklés útján alapozta meg mesés vagyonát, Octavianus – a későbbi Augustus császár (ur. Kr. e. 27-Kr. u. 14) – tanácsadójaként és egyik legfőbb bizalmasaként azonban később tovább gyarapította azt.

Bár az utókor elsősorban az idős Maecenas képét őrizte meg, aki az Esquilinus hegyén álló villájával és páratlan kertjével elkápráztatta Rómát, a férfi fiatalkoráról, páratlan karrierjéről sem szabad elfeledkeznünk. A politikus vélhetően már a Kr. e. 42-ben vívott philippi csata idején Octavianus szolgálatában állt, a második triumvirátus fennállása alatt pedig egyre magasabbra emelkedett. Maecenas befolyása sokáig csak a későbbi Augustus császár legtehetségesebb hadvezérének és sógorának, Marcus Vipsanius Agrippának a hatalmához volt mérhető.

A politikus fontos szerepet játszott Octavianus Scriboniával kötött rövid életű házasságának a tető alá hozásában, majd Kr. e. 38-ban ő közvetített Brundisiumban pártfogója és Marcus Antonius között, és ugyancsak az ő nevéhez fűződött a tarentumi egyezmény megkötése. Nagyrészt Maecenas érdeme volt, hogy Octavianus hadihajókat kapott triumvirtársától, és Kr. e. 36 során győzedelmeskedhetett a Szicíliát megszállva tartó Sextus Pompeius felett.

A politikus befolyását jelzi, hogy a Kr. e. 30-as évek során pártfogója távollétében ő kapta feladatul Itália és Róma kormányzását. Maecenas rendkívüli népszerűségnek örvendett a félszigeten, amit annak köszönhetett, hogy a polgárháború zűrzavaros időszakában békés viszonyokat teremtett, és tartózkodott a vérontástól. Ezt az általa támasztott szabályt csupán egyetlen alkalommal, Kr. e. 30-ban „szegte meg”, amikor kivégeztette az Octavianus életére törő ifjabb Lepidust, a triumvir fiát.

Maecenas a principátus születése után feleségül vette a szépséges Terentiát, házassága azonban nem csupán boldogtalanná tette őt – Cassius Dio szerint az asszony Augustus szeretője lett –, de politikai karrierjét is kettétörte. Terentia fivére, Lucius Licinius Varro Murena ugyanis Kr. e. 23-ban összeesküvést szervezett Augustus ellen, Maecenas pedig állítólag megkísérelte megmenteni sógora életét. Miután a konspirációra fény derült, a gyanúba keveredett politikus kénytelen volt feladni pozícióját, azonban Kr. e. 8-ban bekövetkező haláláig jó barátságot ápolt korábbi pártfogójával.

Maecenas visszavonulása után a művészeteknek szentelte idejét, pályafutásában azonban hiába keresnénk választóvonalat a politikusi és a „mecénási” korszak között. A dúsgazdag férfi már a Kr. e. 30-as évek elején „szárnya alá vette” a római irodalom aranykorának legtehetségesebb íróit: először Lucius Varius Rufusszal és Vergiliusszal került közeli barátságba, majd az utóbbi költőn keresztül Horatiusszal is megismerkedett, akivel Kr. e. 39-ben találkozott először. Maecenas bőkezűségét mutatja, hogy az utóbbi költőóriás később egy hegyvidéki birtokot kapott tőle ajándékba, ahol zavartalanul alkothatott.

A római költészet „mecénása” persze nem csak azért áldozott vagyonokat a birodalom legtehetségesebb íróira, hogy Vergilius, Rufus, vagy éppen Propertius műveiben reklámot csináljon a nevének; pénzével együtt tanácsokkal is ellátta pártfogoltjait, és igyekezett megnyerni őket az Augustus által megalapozott új államrend számára. Maecenas komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a kortárs költők felsorakozzanak a principátus mellett, ami ékes bizonyítéka annak, hogy a Varro Murena-féle összeesküvés után is baráti viszonyban maradt Augustusszal.

Gaius Maecenas művelődésszervező tevékenységének köszönhetően a római történelem egyik legrokonszenvesebb alakjaként maradt meg az utókor számára. Személyiségét ugyan árnyalták a fényűző életvitelét ért kortárs kritikák, a Maecenas név azonban ma is a bőkezűség és a kultúra pártolásának szinonimájaként ismeretes szerte a világon.