rubicon
back-button Vissza
Kr. e. 480. augusztus 11.

A thermopülai csata első napja

Szerző: Tarján M. Tamás

Kr. e. 480. augusztus 11-én vette kezdetét a thermopülai hegyszorosban vívott ütközet, ahol az I. Leonidasz spártai király vezette 5-7000 fős görög sereg megpróbálta feltartóztatni Xerxész perzsa nagykirály (Kr. e. 486-465) százezres haderejét. Bár egy árulónak köszönhetően a perzsák végül győzedelmeskedni tudtak, a vesztes ütközet nem csak a felkészülésben adott értékes időt a görögöknek, de egyúttal az emberi hősiességre is örök példát szolgáltatott.

Miután Kr. e. 490-ben Dareiosz (ur. Kr. e. 522-486) Marathón mellett vereséget szenvedett Miltiadész athéni sztratégosztól, a perzsa hadak egy évtizeden keresztül nem támadtak Hellászra. A nagykirály hamarosan meghalt, trónját pedig Xerxész szerezte meg, akinek több éven keresztül kellett küzdenie azért, hogy Indiától Görögországig és Egyiptomig terjedő birodalmában megszilárdítsa hatalmát. Az uralkodó Kr. e. 480-ban aztán személyesen indított háborút a görögök meghódítására, akik ellen nem csak a perzsa, méd, belső-ázsiai lovasok és könnyűgyalogosok tízezreit mozgósította, de tengerre parancsolta a főníciai partvidék és Egyiptom roppant hajóhadát is. Hellászt tehát egyszerre két oldalról is komoly támadás fenyegette, melyek külön-külön is messze meghaladták a poliszok erejét.

A Kr. e. 490-ben kivívott győzelem óta a védelem megszervezése elsősorban Athén és Spárta feladata volt, a két szövetséges pedig –  miután elutasították Xerxész hűbérajánlatát – elosztotta a feladatokat egymás között. Az attikai polisz –Themisztoklész nyomására – Marathón után roppant flottaépítési programba kezdett, míg a lakedaimóni katonaállam szárazföldi csapatait bővítette, elsősorban a helóták besorozásával. Mivel – Kr. e. 492-höz hasonlóan – a perzsák ismét a partvonal mellett, szárazföldi seregeik közelében vonultak fel hajóikkal, a védelemnek nem sokat kellett a haditervvel foglalkoznia: Athénnak találnia kellett egy öblöt, ahol Xerxész hajóit fel tudja tartóztatni, a spártai hadvezér, Leonidász pedig olyan területet keresett, ahol a perzsák nem tudják érvényesíteni nyomasztó fölényüket. A király először a Tempé-völgyre gondolt, utóbb azonban mégis délebbre vonult, és a Thermopülai-szorosban foglalta el állásait.

Leonidász Thermopülainál legfeljebb 7000 emberrel rendelkezett, ami – a poliszok népességét tekintve – igen csekély létszám volt. Erre elsősorban az éppen zajló olümpiai játékok és a Karneia ünnepe ad magyarázatot, amiről a városok zöme nem akart lemaradni, ezért

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.