rubicon
back-button Vissza
1956. február 25.

Hruscsov beszéde az SZKP XX. kongresszusán

Szerző: Tarján Tamás

1956. február 25-én tartotta meg híres beszédét a Szovjetunió akkori pártfőtitkára, Nyikita Szergejevics Hruscsov, melyben élesen szembefordult Sztálin politikájával, főleg a személyi kultuszt ítélve el. Hruscsov Sztálin halálát követően (1953) került a pártfőtitkári székbe, az általa meghirdetett politika a szovjet államon belüli terror enyhítésén és a sztálini kultusz lebontásán alapult. Hatalmi harc kezdődött Sztálin egykori emberei (pl. Malenkov, Molotov) és Hruscsov között, ennek az egyik legfőbb állomása volt a február 25-i beszéd, mely a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusának zárt ülésén hangzott el (még a meghívott külföldi delegációk sem hallhatták, a szocialista tábor  pártvezetői és a francia és az olasz kommunista vezetők két nap múlva ismerhették meg a titkos beszéd tartalmát.) "A személyi kultuszról és következményeiről"  elmondott beszéd a pártkongresszus résztvevői között elnyerte a többség tetszését. Bár Hruscsov enyhülést hirdetett meg, ez nem gátolta meg abban, hogy a későbbiekben utasítást adjon az 1956. október 23-i magyar forradalom véres leverésére. Hruscsov 1964-ben bukott meg, 1971-ben halt meg, Moszkvában. A titkos beszéd 1989-ben került nyilvánosságra a gorbacsovi Szovjetunióban.