rubicon
back-button Vissza
1915. október 11.

Bulgária belép az első világháborúba

Szerző: Tarján M. Tamás

„Napjainkban azt láthatjuk, hogy a nemzetek nem eszmékért, hanem kizárólag anyagi érdekeikért harcolnak. Ennélfogva, minél inkább kötődünk egy országhoz anyagi szempontból, az az ország annál inkább érdekelt fennmaradásunkban és gyarapodásunkban […] az ábrák azt mutatják, hogy kereskedelmünk, érdekeltségeink és egész gazdaságunk elválaszthatatlanul kötődik Törökországhoz, Németországhoz és az Osztrák–Magyar Monarchiához.” (Vaszil Radoszlavov)

1915. október 11-én, Vaszil Radoszlavov miniszterelnök bejelentésével és egy Szerbia ellen indított offenzívával Bulgária – a központi hatalmak oldalán –hivatalosan is belépett az első világháborúba. A hároméves küzdelem során a cárság legfőbb célkitűzése a második Balkán-háború során elveszített macedón és égei területek visszaszerzése, ezzel együtt pedig a félsziget bolgár dominanciájának visszaállítása volt, törekvéseiben azonban végül kudarcot vallott.

Bulgária három évvel Radoszlavov bejelentése előtt még a balkáni nemzetállamok oldalán harcolt az Oszmán Birodalom Európából való kiszorításáért, a diplomácia útvesztőiben azonban végül a központi hatalmak oldalára sodródott. A váltásban döntő szerepe volt annak, hogy az 1913 májusában, Londonban megrajzolt új – a mainál lényegesen kedvezőbb – bolgár határokat egy hónappal a törökök felett aratott győzelem után a – Romániával kiegészült – egykori szövetségesek együttes erővel próbálták meg átszabni. Az 1913 nyarán vívott második Balkán-háborúban Bulgáriát Macedóniában, Dél-Dobrudzsában és az égei-tengeri partszakaszon is érzékeny területi veszteségek érték, egyúttal pedig le kellett mondania arról a balkáni dominanciáról, amit a korábban megítélt határok biztosítottak számára. Az első világháború kirobbanása idején így I. Ferdinánd cár (ur. 1887-1918) országának legfőbb célja az 1913 augusztusában rákényszerített bukaresti béke felülbírálása volt; erre a világégés kedvező alkalmat adott, ugyanakkor a szófiai kormány – Olaszországhoz hasonló taktikát alkalmazva – nem ugrott be azonnal a küzdelembe, hanem türelmesen kivárta az antant és a központi hatalmak ajánlatait.

Bár – a Szerbiával szemben fennálló bolgár követelések nyomán – a „kérők” közül a német vezetésű katonai szövetség indult előnyösebb pozícióból, 1915 során az antant hatalmak is megpróbálkoztak Bulgária megnyerésével. A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.