rubicon
back-button Vissza
1906. január 3.

Alekszej Grigorjevics Sztahanov születése

Szerző: Tarján M. Tamás

„A sztahanovista mozgalom új módszer szerinti munkaszervezést, racionalizált technikai eljárásokat és helyes munkamegosztást jelent; felszabadítja a képzett dolgozókat a rutinfeladatok terhe alól, tökéletesíti a munkahelyeket, gyors növekedést eredményez a termelésben, és biztosítja a munkások fizetésének jelentős mértékű emelkedését.” (Az SZKP KB 1935. decemberi határozatából)

1906. január 3-án született Alekszej Grigorjevics Sztahanov, a világ legismertebb bányásza, aki kiemelkedő teljesítményének – és a sztálini propagandának – köszönhetően valóságos idollá és példaképpé vált a Szovjetunióban, illetőleg a hidegháborús szocialista blokk országaiban.

A férfi, akinek neve a 20. század harmincas éveiben az emberfeletti munkateljesítmény szinonimájává vált, a nyugat-oroszországi Orjol közelében fekvő Lugovaja falucskában látta meg a napvilágot. Sztahanov egy szegény parasztcsalád gyermeke volt, így meglehetősen gyér oktatásban részesült, és korán arra kényszerült, hogy mezőgazdasági idénymunkák által biztosítsa saját megélhetését. Mindazonáltal a fiatalember ki akart törni a vidéki nyomorból, ezért 21 esztendősen – a magasabb bér reményében – úgy döntött, hogy a Donyec-medence egyik szénbányájában, Kadievka városa mellett vállal állást.

Sztahanov az évek alatt légkalapács-kezelővé lépett elő az egyik tárnában, majd az 1935. augusztus 31-i műszak során óriási lépést tett a világhír felé. A jelentés szerint a férfi ezen a napon – alig hat óra alatt – összesen 102 tonna szenet bányászott ki, ami azt jelenti, hogy a tizennégyszeresét teljesítette az előírt kvótának. Sztahanov néhány héttel később – 227 tonnával – korábbi rekordját is messze felülmúlta, aminek eredményeként a szovjet sajtó hamarosan hőst kreált belőle, sőt, 1935 decemberében a Time magazin címlapjára is felkerült. Az ukrajnai bányász emberfeletti teljesítménye nyomán a Szovjetunióban nagyszabású kampány bontakozott ki, melynek az volt a célja, hogy versengésre ösztönözze az üzemeket és az ott dolgozó munkásokat.

A következő hónapokban a sajtóban egyre-másra jelentek meg olyan tudósítások, melyek a különféle iparágakban születő kiemelkedő teljesítményekről adtak hírt: 1936 februárjában például egy bizonyos Nyikita Izotov – 607 tonna szénnel – Sztahanov rekordját is sokszorosan felülmúlta, ennek ellenére az élmunkások mozgalma az utóbbi bányászról kapta a nevét. 1935 novemberében,

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.