rubicon
back-button Vissza
1875. november 13.

Klebelsberg Kunó születése

Szerző: Tarján M. Tamás

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”

(gróf Klebelsberg Kunó)

1875. november 13-án született gróf Klebelsberg Kunó, a Horthy-korszak legkiemelkedőbb oktatáspolitikusa, aki – az általa megfogalmazott neonacionalizmus szellemiségében és a kultúrfölény jelszavával – egyszerre tűzte ki célul a tudományos intézményrendszer és az iskolahálózat nagyarányú fejlesztését. Közel egy évtizedes minisztersége alatt bőkezű támogatásban részesítette az oktatás és a művelődés szinte minden szféráját: népiskolákat építtetett, egyetemet alapított, valamint kutatóközpontokat és külföldi kollégiumokat hozott létre a tehetséges ifjúság képzésére.

Ifjúkor

A kultuszminiszter az Arad vármegyében található Magyarpécskán, gróf Klebelsberg Jakab császári katonatiszt és a vagyonos családból származó alsó- és felső-eőri Farkas Aranka gyermekeként látta meg a napvilágot. Apai ágon egy osztrák arisztokrata família sarja volt, mely Tirolban, Thumburg várának környékén rendelkezett kiterjedt birtokokkal, és amely éppen Kunó édesapja, Jakab házassága révén került először kapcsolatba a magyar nemességgel. A politikus különleges keresztneve is ausztriai rokonságára utal: a Konrád egyik becézett alakja, melyet a gyermek feltételezhetően keresztapja, Czetwitz Kunó után kapott.

Klebelsberg gyermekkora túlnyomó részét félárvaságban töltötte. Még két esztendős sem volt, amikor apja egy hadgyakorlaton súlyos lovasbalesetet szenvedett, és hosszú betegeskedés után, 1877 nyarán elhunyt. A fiú ezután Székesfehérváron, édesanyja családjánál – nagyapja, Farkas Imre gyámsága alatt – nevelkedett. A középiskolát is ebben a városban, a ciszterciek híres gimnáziumában végezte el, majd Budapesten, Münchenben, Berlinben és a párizsi Sorbonne-on folytatott jogi tanulmányokat. Klebelsberg 1898-ban szerezte meg a doktori címet, ezt követően – Bánffy Dezső kormányfőnek köszönhetően – osztályvezetői állást kapott a miniszterelnökségnél. A kultuszminiszterről alkotott képet – részben a halála után tudatosan felépített „image” miatt – ma már 1922–31 között folytatott oktatás- és

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.