rubicon
back-button Vissza
1860. október 20.

Az októberi diploma kiadása

Szerző: Tarján M. Tamás „I. Azon jog, törvényeket hozni, változtatni és megszüntetni, Általunk és utódaink által ezentul csupán a törvényesen egybegyült országgyülések és illetőleg a birodalmi tanács közrehatásával fog gyakoroltatni, mely utóbbihoz az országgyülések általunk meghatározott számu tagokat küldendnek.” (Részlet az októberi diplomából) 1860. október 20-án adta ki Ferenc József osztrák császár (ur. 1848–1916) az októberi diploma néven ismert rendeletet, mely – jelentős megszorításokkal – alkotmányos kormányformát vezetett be a Habsburg Birodalom – és benne Magyarország – területén. Az uralkodó abban bízott, hogy a diplomában foglalt engedmények segítségével orvosolhatja az Ausztriát megbénító válságot, alattvalói megelégedéséhez fűzött reményeiben azonban néhány hónapon belül csalódnia kellett. A neoabszolutista kísérlet és annak bukása Miután Ferenc József 1849 nyarára sikeresen elfojtotta a nyugati tartományokban a forradalmak lángját, és –orosz támogatással – a magyar szabadságharcot is leverte, úgy határozott, hogy a jövőben abszolutisztikus módszerekkel kormányoz tovább. A császár az 1851 végén kiadott szilveszteri pátensig bezárólag fokozatosan felszámolta az 1848–49 során megteremtett alkotmányos viszonyokat, és egy szigorúan központosított „új Ausztriát” igyekezett létrehozni, melyben a bürokrácia, a hadsereg és a titkosrendőrség jelentette a hatalom legfőbb támaszát. Ferenc József abszolutista állameszménye meglehetősen anakronisztikusnak hatott a 19. század közepén, az uralkodó azonban nem a régi rend konzerválására, hanem felülről kikényszerített reformok bevezetésére használta fel hatalmát. Ennek megfelelően Magyarországon az Alexander Bach belügyminiszterről elnevezett érában sor került a jobbágyfelszabadítás gyakorlati kivitelezésére és a hivatalviselés jogának kiterjesztésére, hazánkban is érvénybe lépett az osztrák polgári törvénykönyv és iskolareform, a belső vámhatárok eltörlése pedig ugyancsak az „elnyomó modernizáció” politikáját tükrözte. Ez a stratégia a felzárkóztatás mellett egyúttal az „új Ausztria” központosításának célját is szolgálta. Mindazonáltal a neoabszolutista kísérlet hosszú távon fenntarthatatlannak bizonyult, ugyanis a politikai nyilvánosság

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.