rubicon
back-button Vissza
1795. szeptember 22.

József nádor beiktatása

Szerző: Tarján M. Tamás

„És ő, az agg Nádor míg testben a sír felé hanyatlott, lélekben, érzelemben az ifjadó nemzettel lépést tartva együtt ifjadott. Élete alkonyába a nemzet újjászületésének napkölte vegyült.” (Részlet Kossuth Lajosnak József nádor halálára írt nekrológjából)

1795. szeptember 22-én vette át a nádori tisztséget Habsburg József főherceg, II. Lipót magyar király (ur. 1790-1792) fia – és I. Ferenc (ur. 1792-1835) öccse –, miután bátyja, Sándor Lipót életét vesztette egy vegyészkísérlet során. József nádor több mint fél évszázadon keresztül birtokolta a királyhelyettesi pozíciót, országlása során pedig elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak Pest-Buda, de az egész ország fejlesztésében és szépítésében is.

Habsburg-Lotharingiai József főherceg 1776. május 9-én, Firenzében látta meg a napvilágot, édesapja a későbbi II. Lipót ugyanis ebben az időben még – mint Toscana nagyhercege – az Arno partján fekvő városban székelt. A – királyként – rövid ideig regnáló Lipótnak egyébként élete során összesen 16 gyermeke született, akik közül József a kilencedik volt. Miután II. József (ur. 1780-1790) 1790-ben gyermektelenül hunyt el, országai a „kalapos király” öccsére, Lipótra szálltak, ám két évvel később váratlanul ő is távozott az élők sorából, így a későbbi nádor legidősebb bátyja, I. Ferenc került a Habsburg Birodalom élére.

Kilencedik gyermekként az ekkor mindössze 16 éves Józsefnek nem sok esélye volt arra, hogy előkelő pozícióba kerüljön, de a sors végül mégis úgy hozta, hogy fél évszázadon át viselhette gondját a magyar nemzetnek; a korábban kinevezett nádor, Sándor Lipót főherceg ugyanis 1795 nyarán egy balul sikerült vegyi kísérletben életét vesztette, Ferenc pedig úgy döntött, ifjabb öccsét nevezi ki a helyére. Augusztus 5-én az új nádor Bécsben letette a hűségesküt, szeptember 19-én pedig nagyanyja, Mária Terézia diadalíve alatt be is vonult Buda városába. József főherceg 1795. szeptember 22-én aztán hivatalosan is elfoglalta a Helytartótanács elnöki székét, beiktatását pedig a rendek az 1796-os diétán közfelkiáltással fogadták el.

József nádor, akit az utókor később „a legmagyarabb Habsburg” névvel illetett, ígéretesen indította országlását, ugyanis kinevezése után kieszközölte bátyjától a börtönbe vetett jakobinusok szabadon bocsátását, később pedig gyakran intette az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.