rubicon
back-button Vissza
1741. június 25.

Mária Terézia koronázása

Szerző: Tarján M. Tamás

1741. június 25-én koronázták Magyarország királynőjévé Habsburg Mária Teréziát (ur. 1740-1780), III. Károly (ur. 1711-1740) legidősebb leányát. Mária Terézia a második nő volt hazánk történetében, aki a Szent Koronát a maga jogán a fejére helyezhette, de míg Anjou Mária (ur. 1382-1395) öröklését tiszteletben tartották, a felvilágosult királynő hatalomátvétele egyáltalán nem volt akadálymentes.

III. Károly egyetlen fia, Lipót János főherceg alig pár hónaposan, 1716 novemberében meghalt, így – először a Habsburg-ház történetében – hamarosan előállt az a helyzet, hogy a trón várományosa csakis nő lehetett. Az 1711-ben elhunyt Józsefnek (ur. 1705-1711) ugyanis csak leánygyermekei voltak, ahogy Károly felesége, Erzsébet Krisztina királyné is három hercegnőnek adott életet. Az uralkodó már Lipót János születése előtt, 1712-től foglalkozott a leányági örökösödés gondolatával, aminek lehetőségét először a horvát rendek ajánlották fel neki. Károly 1713-ban a bécsi Burgban összehívta teljes kormányzati apparátusát, és nyilvánosságra hozta előttük I. Lipót tíz évvel korábbi, titkos öröklési paktumát – eszerint akkor József az osztrák, Károly a spanyol birtokokra számíthatott, de a két birodalom egy kézben is egyesülhetett volna – majd kiegészíttette azt a nőági örökösödés lehetőségével.

Ez a dokumentum lett a Pragmatica Sanctio, melyet az erdélyi, nagyszebeni országgyűlés 1722 márciusában, a pozsonyi pedig három hónappal később fogadott el, és az 1723/I-II. törvénycikkelyekkel léptetett gyakorlatba. Ezt követően a császár-király az európai hatalmakkal is elfogadtatta a szerződést, így 1740 októberében bekövetkező halála után legidősebb leánya, a 23 esztendős Mária Terézia örökölte összes országát. Egyetlen kivétel volt, a császári korona, melyet korábban nő sohasem viselt; a dinasztia azonban 1745-ben ezt is visszaszerezte, és a királynő férje, Lotharingiai Ferenc (ur. 1745-1765) tehette azt fejére.

Ismeretes, hogy Károly halálát követően két hónappal mégis kirobbant a nyolcéves osztrák örökösödési háború, aminek tükrében a Pragmatica Sanctió törekvéseit gyakran kudarcként szokták értékelni. A valóságban ugyanakkor Mária Terézia öröklését minden lehetséges aspiráns elfogadta: egyedül Károly Albert bajor választófejedelem (ur. 1726-1745) lépett fel – éppen a Pragmatica Sanctio alapján! – trónigénnyel, de kérése jogtalansága hamar nyilvánvalóvá vált. A háború kirobbantója, Nagy Frigyes porosz király (ur. 1740-1786) valójában semmiféle

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.