rubicon
back-button Vissza
1740. október 20.

III. Károly magyar király halála

Szerző: Tarján M. Tamás

„5. § ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával (mely magszakadást Isten legkegyelmesebben távol tartani méltóztassék) az öröklési jogon való utódlást e Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmével már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és tartományokban, felséges osztrák házának nőágára is [átruházzák] és pedig első helyen a fentisztelt most uralkodó legszentségesebb császári és királyi felségnek.”

(Részlet a Pragmatica Sanctiót Magyarországon is érvénybe léptető 1723/II. tc.-ből)

1740. október 20-án fejezte be életét III. Károly magyar király (ur. 1711–1740) – VI. Károly néven német–római császár –, a Habsburg-dinasztia utolsó egyenesági férfi leszármazottja. Közel három évtizedes uralkodása alatt Károly legfőbb törekvése a nőági örökösödés elismertetése és – ezáltal – a birodalom fennmaradásának biztosítása volt, erőfeszítései ellenére azonban leánya, Mária Terézia (ur. 1740–1780) trónra lépése után hosszú háborúskodásra kényszerült a család birtokainak megtartása érdekében.

Ifjúkor – a spanyol korona várományosaként

Károly 1685-ben, Bécsben látta meg a napvilágot, I. Lipót (ur. 1657–1705) és Eleonóra pfalz-neuburgi hercegnő – az uralkodó harmadik feleségének – hetedik gyermekeként; édestestvérei közül négyen élték meg a felnőttkort, köztük az egyetlen fiú a később édesapja örökébe lépő József (ur. 1705–1711) volt. Bátyjával ellentétben Károlyt – Antal Flórián liechtensteini herceg felügyelete alatt – a család hagyományaihoz hűen jezsuita szellemben nevelték, ami a későbbiekben meghatározta buzgón vallásos személyiségét. Lipót kisebbik fiát a spanyol trónra szánta. Mint ismeretes, az ibériai királyságban ebben az időszakban a – dinasztia belterjes házasságainak következtében – súlyos betegségektől szenvedő, gyermektelen II. Károly (ur. 1665–1700) uralkodott, akinek halála után a Habsburgok az osztrák ágból származó Károly révén akarták megtartani a koronát.

Paradox módon Lipót számításait éppen betegeskedő rokona húzta keresztül, halálos ágyán ugyanis – a később V. Fülöp (ur. 1700–1724) néven uralkodó – Bourbon Fülöpöt, XIV. Lajos francia király (ur. 1643–1715) unokáját jelölte ki örökösének, ami – a korszakban „megszokott”

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.