rubicon
back-button Vissza
1535. július 6.

Morus Tamás kivégzése

Szerző: Tarján M. Tamás

„A király hűséges szolgájaként halok meg, de elsősorban Istené vagyok.” (Morus Tamás)

1535. július 6-án végezték ki VIII. Henrik angol király (ur. 1509-1547) parancsára Morus Tamást, a szigetország korábbi lordkancellárját, miután látványosan szembeszállt a Rómától független anglikán egyház ideájával. Az 1935-ben szentté avatott Morus személyében Henrik egyik legtehetségesebb államférfiját küldte a halálba, aki híres Utópiájával a modern kor politikai eszméire is döntő befolyást gyakorolt.

Morus Tamás 1478-ban, John More londoni bíró gyermekeként látta meg a napvilágot. A későbbi lordkancellár az angol fővárosban kezdte meg iskoláit, majd 13 esztendős korában a canterbury-i érsek apródjai közé került, ám rendkívüli szellemi képességeinek köszönhetően hamarosan Oxfordban tanulhatott tovább. A fiatalember a patinás egyetem falai között kötött barátságot első pártfogóival, William Grocynnal és a híres orvossal, Thomas Linacre-rel, akiket latin és görög nyelvtudásával, széleskörű műveltségével és a zenében való jártasságával egyaránt lenyűgözött. Morus Tamás két évet töltött Oxfordban, majd édesapja rábeszélésére visszatért Londonba, ahol jogi tanulmányokba fogott; rövid időn belül itt is kitűnt intelligenciájával, így a kancellária vezetői oktatói feladatokat bíztak rá. Mindeközben a fiatalember számos angol és latin nyelvű költeményt szerzett, és kiváló műfordítónak bizonyult – egyik személyes kedvence Pico della Mirandola volt –, szépírói munkássága azonban csak később, az Utópiával teljesedett ki.

A fiatal jogász oxfordi kapcsolatai révén Londonban is előkelő társaságba került, 1497-ben pedig életre szóló barátságot kötött Rotterdami Erasmusszal. Ezekben az esztendőkben Morus érdeklődése mindinkább a vallás felé fordult: ideje java részében teológiai előadásokat készített – például Szent Ágoston Isten városáról című művéből –, és hosszú ideig foglalkoztatta a gondolat, hogy belép a karthauziak, vagy az obszerváns ferencesek rendjére. A pályája elején álló tudós saját bevallása szerint végül azért nem vállalta ezt a szent hivatást, mert feleségre és gyermekekre vágyott, tehát – ahogy ő fogalmazott – „inkább tisztességes családapaként, mintsem tökéletlen szerzetesként” akart élni. Morus Tamás egyébként élete végéig buzgó katolikus maradt, hitéért pedig később a mártírhalált is vállalta.

Morus politikusi

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.