rubicon
back-button Vissza
1345. szeptember 19.

Merénylet Anjou András magyar herceg ellen

Szerző: Tarján M. Tamás

„S neje tovább alszik. Sólyma / Viraszt András teteminél; Eldöglik a madár, – a nő / Késő vénségig él!” (Részlet Tompa Mihály: András herceg sólyma című verséből)

1345. szeptember 19-én kora éjjel gyilkolták meg Aversa városában Anjou András herceget, Nagy Lajos magyar király (ur. 1342-1382) öccsét, aki I. Johanna (ur. 1343-1382) férjeként – iure uxoris – a Nápolyi Királyság trónjára is felülhetett.

András a krónikák tanúsága szerint 1327-ben látta meg a napvilágot Károly Róbert magyar király (ur. 1308-1342) és Piast Erzsébet második fiúgyermekeként. A herceg mindössze hat esztendős volt, amikor elhagyta Magyarországot, édesapja ugyanis Nápolyba vitte őt azzal a szándékkal, hogy eljegyezze nagybátyja, Bölcs Róbert király (ur. 1309-1343) idősebbik leányával, Johannával. A tervezett frigy nyugvópontot ígért egy hosszú örökösödési vitában, mely Károly Róbert és a dél-itáliai uralkodó között ekkor már több évtizede húzódott: az ellentét abból származott, hogy Martell Károly, első Anjou uralkodónk édesapja még a nápolyi trón megöröklése előtt elhunyt, ezt követően pedig megbomlott a dinasztia utódlási rendje.

A házi törvények alapján a korona a meghalt Károly gyermekére, az Árpádok örökségéért küzdő ifjú Carobertóra – tehát Károly Róbertre – szállt volna, II. Károly azonban unokája helyett legkisebbik fiára, a később bölcs jelzővel illetett Róbertre hagyta országát. Emiatt a magyar uralkodó később a Szentszék beavatkozását kérte – a pápa ugyanis Nápoly hűbérura volt –, sőt, több alkalommal is háborúval fenyegette meg nagybátyját, a dinasztián belül támadt ellentétet azonban végül sikerült békés eszközökkel megszüntetni. Ebben az is komoly szerepet játszott, hogy 1328-ban Bölcs Róbert elveszítette egyetlen fiúgyermekét, és annak érdekében, hogy leányai öröklését biztosítsa, szüksége támadt egy erős szövetségesre. Erre a szerepre vitathatatlanul a király unokaöccse, Károly Róbert tűnt a legalkalmasabbnak, így a két udvar 1330 körül tárgyalásokat kezdett egy dinasztikus házasságról, mely végül András és Johanna között köttetett meg.

A hat éves herceg és a hét esztendős hercegnő eljegyzését 1333 szeptemberében tartották meg Nápolyban. Bölcs Róbert a szertartás után Calabria hercegévé tette meg Andrást, és a Castel Nuovóban hamarosan külön udvartartást szervezett a jegyesek számára. A pár 1342 húsvétjának negyednapján kelt egybe, vagyis Károly Róbert halála előtt

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.