rubicon
back-button Vissza
1305. december 6.

Ottó magyar király koronázása

Szerző: Tarján M. Tamás

„Valóban csodálatos, és el nem hallgatható csoda! Mert mit is értsek azon, hogy a korona leesett – ha nem azt, hogy az a herceg nem viselhette élete végéig ezt a koronát […] És mit jelent az, hogy senki sem találta meg, csak azok, akik vitték – ha nem azt, hogy Pannonia nem veszítheti el angyal adta koronáját.” (Részlet a Képes Krónikából)

1305. december 6-án koronázták meg Fehérváron Wittelsbach Ottó magyar királyt (ur. 1305-1307), aki IV. Béla (ur. 1235-1270) unokájaként formált jogot a Szent Koronára. Ottó másfél esztendőn keresztül ült hazánk trónján, országlása pedig nem volt sikertörténet, hiszen egyfelől a mind nagyobb hatalomra szert tevő oligarchák korlátozták hatalmát, másfelől pedig egyre inkább elszigetelődött Károly Róberttel (ur. 1308-1342) és annak támogatóival szemben.

Ottó 1261-ben, XIII. Henrik bajor herceg (ur. 1253-1290) – I. Henrik néven alsó-bajorországi herceg – és Árpád-házi Erzsébet hercegnő gyermekeként látta meg a napvilágot. Miután édesapja még 1255-ben megosztotta birtokait fivérével, a későbbi magyar király csak Alsó-Bajorországot örökölte meg, de Henrik akaratából eredően később ott is közösen kellett uralkodnia két öccsével. Ottó a magyar trón megszerzése előtt meglehetősen csapongó külpolitikát folytatott, hiszen kezdetben Nassaui Adolf német királyt (ur. 1292-1298) támogatta a Bajorországot elszigetelő Habsburg Albert (ur. 1298-1308) ellenében, miután azonban a császári trónért vívott háborúban az utóbbi fél győzedelmeskedett, a herceg is oldalváltásra kényszerült.

Wittelsbach Ottót 1301-ben már Albert szövetségeseként látjuk viszont, e köteléknél fogva pedig a bajor uralkodó a magyar trónért folytatott küzdelembe is belesodródott, nevezetesen részt vett a II. Vencel cseh király (ur. 1278-1305) ellen – Károly Róbert trónra juttatása érdekében – indított 1304-es hadjáratban. Albert császár hadi vállalkozása aztán nem járt sikerrel, ennek következtében pedig Ottó átpártolt az ellenfél oldalára. Így került közel a magyar koronához is, ugyanis a cseh király egy évvel később elhunyt, gyermeke, az addig Magyarországon tartózkodó Vencel (ur. 1301-1305) – Csehországban III. Vencel – pedig öröksége átvétele után Brünnben lemondott a magyar trónról. A Premysl uralkodó ugyanakkor a várakozásokkal ellentétben nem Károly Róbertnek, hanem szövetségesének, Ottónak adta át a Szent Koronát, aki 1305-ben – kalandos módon – meg is érkezett Magyarországra.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.