rubicon
back-button Vissza
1274. március 7.

Aquinói Szent Tamás halála

Szerző: Tarján M. Tamás

,,Az alázat teszi az embert alkalmassá Isten befogadására, az teszi képessé a bölcsességre.” (Aquinói Szent Tamás)

1274. március 7-én hunyt el Aquinói Szent Tamás domonkos szerzetes, a középkori skolasztikus filozófia egyik legnagyobb képviselője.

Tamás az Aquinói grófi nemzetség sarjaként, 1226-ban látta meg a napvilágot, a Nápolyi Királyság területén. Édesapja a Monte Cassinó-i bencés apátságba küldte tanulni fiát, ahol a gyermekben felébredt a vágy, hogy a papi hivatásnak szentelje életét. A kolostor falai között felnövő fiatalember ezzel még nem váltotta volna ki családja tiltakozását, Tamás azonban – szülei szándékaival ellentétben – nem jól jövedelmező, fényes egyházi hivatalra, hanem egyszerű szerzetesi életre vágyott, ezért 18 esztendős korában, Nápolyban belépett a Domonkos-rendbe. A jó eszű fiatalembert rendfőnöke 1244-ben Párizsba küldte tanulni, testvérei azonban Róma környékén foglyul ejtették Tamást, és több mint egy évig tartották őt őrizetben a család egyik kastélyában, ám így sem tudták megmásítani szándékát.

A szent végül elöljárója közbelépése nyomán nyerhette vissza szabadságát, és 1245 nyarán sikeresen megérkezett Párizsba, ahol három évig tanult Nagy Szent Albert keze alatt. Tamás kivételes tudását jelzi, hogy Albert 1248-ban magával vitte őt Kölnbe, hogy segédkezzen az ottani domonkos főiskola megalapításában. Miután a fiatalember visszatért Párizsba, már előadásokat tarthatott, IV. Sándor pápa közbenjárására pedig 1256-ban felvették őt a magiszterek sorába. Tamás Boethius és Petrus Lombardus hittudományi munkáihoz írt kommentárjaival, Az igazságról szóló értekezésével már ekkor komoly elismertségre tett szert, aminek ennek köszönhetően Itáliába hívták teológiát tanítani.

A nagy tudású klerikust aztán 1260-ban IV. Orbán pápa udvarába rendelték, hogy részt vegyen a görögkeleti egyházzal folytatott újraegyesülési tárgyalásokon, majd a római rendi főiskola élére került. Tamás az Itáliában töltött évtized alatt írta meg a Pogányok elleni summát, mely a későbbiekben a domonkos misszionáriusok tankönyve lett, illetve ebben az időszakban született meg élete fő művének, a Summa theologiae-nek jelentős része is. Elöljárói utasítása nyomán aztán a nagy tudású férfi 1269-ben ismét Párizsban kapott katedrát, 1272-ben pedig őt bízták meg a rend nápolyi teológiai főiskolájának megszervezésével. Aquinói Szent Tamás két évet tölthetett

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.