rubicon
back-button Vissza
1229. szeptember 13.

A kurultaj Ögödejt választja a mongolok nagykánjává

Szerző: Tarján M. Tamás

„Én, a Kán, az égi király küldötte, akinek hatalom adatott a földön a nekem meghódolókat felemelni és az ellenállókat elnyomni, csodálkozom feletted, Magyarország királya, hogy midőn már harmincadik ízben küldöttem követeket hozzád, miért nem küldesz vissza közülük senkit, de még követeket és válaszlevelet sem küldesz nekem. Tudom, hogy gazdag és hatalmas király vagy, sok katonád van, és egyedül kormányzol egy nagy országot. Ezért nehéz önként alám vetned magad, mégis jobb és üdvösebb lenne neked, ha önként behódolnál nekem.” (Részlet Ögödej nagykán IV. Béla magyar királynak küldött leveléből)

1229. szeptember 13-án döntött a kurultaj Dzsingisz kán (ur. 1206-1227) harmadik fiának, Ögödejnek (ur. 1229-1241) a megválasztásáról, aki 12 évig tartó uralkodása alatt újabb területekkel gyarapította, illetőleg konszolidálta a mongolok világbirodalmát.

Ögödej 1185 körül, az akkor még Temüdzsin nevet viselő Dzsingisz kánnak és a világhódító kedvenc feleségének, Börtének a fiaként látta meg a napvilágot a végtelen mongol pusztaságon. A későbbi uralkodó szinte gyermekkorától fogva részt vett apja katonai vállalkozásaiban, és tevékeny szerepet vállalt a 13. század első évtizedeiben megszülető nomád világbirodalom felépítésében. Ögödej 1211-ben, a kínai Jin-dinasztia ellen vezette első hadjáratát, majd két évvel később seregei meghódították Ordoszt, 1219-ben pedig Dzsingisz kán hvárezmi háborújába is bekapcsolódott. A perzsák elleni küzdelem során a férfi két bátyjával, Dzsocsival és Csagatájjal közösen irányította a rábízott csapatokat – Otrar és Ürgencs városának elfoglalása, majd elpusztítása például az ő nevükhöz kötődött –, ám az idősebb testvérek állandó vitái miatt a nagykán hamarosan a legifjabbik fivért bízta meg a fővezérséggel.

Az 1219-20. évi háborúban szerzett tapasztalatok egyúttal arra sarkallták Dzsingisz kánt, hogy a kellőképpen gyakorlatiasnak és simulékonynak bizonyuló Ögödejt jelölje ki utódjául, aki megválasztásához édesapja halála után két évvel, 1229. szeptember 13-án nyerte el a kurultaj hozzájárulását. Jóllehet, európai szemmel nézve az interregnum időszaka meglehetősen hosszúra nyúlt, a kánválasztás nem idézett elő belső zűrzavart: ez nem csak abból tűnik ki, hogy maga Csagatáj is Ögödej jelölését támogatta, hanem abból is látható, hogy a régensi feladatokat két éven át

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.