rubicon
back-button Vissza
1223. május 31.

Mongol győzelem a Kalka folyó menti csatában

Szerző: Tarján M. Tamás

„Ma a mongolok az én országomat ragadták el, de holnap a tiedet fogják.” (Kötöny kun fejedelem intelme vejéhez, Misztiszlávhoz)

1223. május 31-én győzték le a Szübötej és Dzsebe vezette mongol hordák Kötöny kun fejedelem és az orosz államok egyesült seregét a Kalka folyó mellett vívott csatában. A diadal eredményeképpen és az azt követő hódítások nyomán Dzsingisz kán (ur. 1206-1227) egészen Európáig kiterjesztette birodalma határait, és előkészítette a keleti sztyeppe meghódítását.

Miután a Hvárezmi Birodalomhoz tartozó Otrar városában 1218-ban lemészároltak egy mongol karavánt, Dzsingisz kán bosszúhadjáratot indított a sah ellen, melynek eredményeként két esztendő alatt porba hullott Ázsia egyik leghatalmasabb állama. Minden bizonnyal ez volt a nagykán legvéresebb háborúja, hiszen a hódítások során a mongol hordák egész városokat töröltek el a föld színéről, és hatalmas tömegeket hajtottak el rabszolgának a birodalom belsejébe. A hvárezmi sah legyőzésével Dzsingisz egyszeriben Mezopotámia és a Kaukázus térségéig hatolt előre, Dzsebe és Szübötej, a nagykán két tehetséges hadvezére pedig már 1220-ban portyázó hadjáratot indított nyugatra, mely során megsarcolták Azerbajdzsánt, és szolgálatukba kényszerítették az ottani kurd és türk törzseket. A két tümen – mintegy 20 000 fő – felett rendelkező parancsnokok még ebben az esztendőben engedélyt kértek Dzsingisz kántól a Kaukázuson túli területek kifosztására, miután pedig a birodalom feje áldását adta tervükre, a horda megindult észak felé.

Dzsebe és Szübötej 1221 során két hadjáratban elpusztította Grúziát, Derbent városának lakóit pedig csak megfelelő hadisarc és tíz hegyi vezető fejében kímélték meg. A mongolok hamarosan átkeltek a Kaukázus láncain, és a divide et impera ősi módszerével sikeresen meggyengítették a helyi népek – pl. alánok, cserkeszek – és a kunok szövetségét. Dzsebe és Szübötej részesedést ígért Kötöny kun fejedelemnek a hadi zsákmányból, az uralkodó azonban rajtavesztett az alkun, ugyanis a mongolok valódi célja nem az apró törzsek alávetése, hanem a Kárpátoktól az Urálig terjedő sztyeppei birodalom felszámolása volt. Miután a hadvezérek könnyűszerrel legyőzték a cserbenhagyott népeket, Kötöny üldözésére indultak, aki családjával együtt vejénél, Merész Misztiszláv halicsi fejedelemnél (ur. 1219­−1227) keresett menedéket.

Miközben a mongolok a Fekete-tenger partvidékét

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.