rubicon
back-button Vissza
1170. december 29.

Merénylet Becket Tamás ellen

Szerző: Tarján M. Tamás

„Hát már senki sem szabadít meg ettől az izgága paptól?” (II. Henrik)

1170. december 29-én halt mártírhalált Becket Szent Tamás angol érsek, akit négy lovag a canterburyi katedrális főoltára előtt kaszabolt le. A szégyenletes gyilkosságot elkövető nemes urak II. Henrik király (ur. 1154-1189) jóindulatának elnyerése érdekében végeztek a klerikussal, ugyanis az minden eszközzel igyekezett megakadályozni az uralkodó egyház feletti befolyásának növekedését.

A mártír érsek Normandiában, 1120 körül látta meg a napvilágot, ám gyermekkorát már Londonban töltötte, ahol édesapja textilkereskedőként próbálta meg biztosítani megélhetésüket. A fiatal Tamás a családfő gazdag üzletfeleinek udvarában, majd az angol fővárosban és – 20 esztendősen – Párizsban folytatta tanulmányait; nem készült egyházi pályára, miután azonban apja nem bírta előteremteni a taníttatásához szükséges pénzt, kénytelen volt elszegődni hivatalnoknak.

Becket útja Theobald de Bec canterburyi érsek udvarába vezetett, akinél hamar bizalmi állásba került, így például számos alkalommal járt követségben a kontinensen, sőt, a pápánál is. Tamás pályája Theobaldnak köszönhetően ívelt fel, hiszen ő finanszírozta a férfi bolognai kánonjogi tanulmányait, miután pedig 1154-ben fődiakónusává emelte, számos birtokkal és tisztséggel halmozta el őt. Az érseknek komoly szerepe volt abban is, hogy Becket Tamás 1155-ben II. Henrik kancellárjává lépett elő, akinek szolgálatában a királyi hatalom megerősítésének egyik legaktívabb támogatója lett.

A későbbi érsek és a király között ebben az időben mély barátság szövődött, mely odáig terjedt, hogy a trónörökös, az ifjú Henrik Beckethez került, akit állítólag jobban tisztelt saját apjánál. Ez a feltétlen bizalom vezetett aztán oda, hogy Theobald de Bec halála után, 1162 májusában II. Henrik Tamást nevezte ki az új canterburyi érseknek. A király abban bízott, hogy hűséges kancellárja a prímási szék elnyerése után is odaadóan fogja szolgálni a korona érdekeit, Becket ugyanakkor – a legenda szerint – igyekezett lebeszélni őt szándékáról, és megjósolta kettejük kapcsolatának megromlását.

A jóslat aztán valóra is vált, ugyanis Becket az érseki szék elfoglalását követően szinte teljesen más emberré lett: felszentelése után szerény életmódot folytatott, ezzel együtt pedig szembefordult Henrikkel, akinek fő célja változatlanul az volt, hogy a katolikus klérus

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.