rubicon
back-button Vissza
1127. szeptember 1.

Álmos magyar trónkövetelő halála

Szerző: Tarján M. Tamás

„Ezután a király [ti. Könyves Kálmán] visszahozta Álmos herceget a békességre; a békekötést követően azonban a király elfogta a herceget meg kisded fiát, Bélát, és megvakíttatta őket; azt is meghagyta, hogy a kisded Bélát heréljék ki. De aki megvakította, félt Istentől és a királyi nem kihalásától: kutyakölyköt herélt ki, annak heréit vitte a királynak.” (Részlet a Képes Krónikából)

1127. szeptember 1-jén hunyt el Konstantinápolyban Árpád-házi Álmos herceg, I. Géza magyar király (ur. 1074-1077) kisebbik fia, aki több évtizeden keresztül harcolt fivére, Könyves Kálmán (ur. 1095-1116) és unokaöccse, II. István (ur. 1116-1131) ellen a trón megszerzéséért.

Álmos 1075 körül, a fent említett I. Géza második fiaként látta meg a napvilágot, édesapja korai halála miatt azonban már nagybátyja, Szent László (ur. 1077-1095) udvarában nevelkedett. A „lovagkirály” a két testvér közül hosszú ideig az ifjabbikat pártfogolta: a Képes Krónikában súlyos testi hibákkal ábrázolt Kálmánt egyházi pályára küldte, Álmost pedig már ifjúkorában magával vitte hadjárataira, sőt, 1091 után a meghódított Horvátország kormányzását is unokaöccsére bízta. A herceg ekkor állt pályafutása csúcsán, ugyanis az 1093-ban horvát királlyá választott Svacic Péter (ur. 1093-1097) hamarosan visszaszorította őt a Dráván túlra, ráadásul László az 1094-es esztendőben váratlanul hazahívta Kálmánt, és őt tette meg örökösének.

A szent uralkodó halálával tehát Álmos minden hatalmát elveszítette, a fiatalember azonban nem nyugodott bele nagybátyja döntésébe, és harcot indított fivére ellen a trón megszerzése érdekében. Az öcs 1096-ban kompromisszumra kényszerítette Kálmánt, a számára kihasított dukátus azonban nem elégítette ki várakozásait, ezért befolyását arra használta fel, hogy felkelést szítson bátyja megbuktatására. Álmos 1098-ban sereggel vonult a király ellen, és a Tisza partján, Várkony mellett kis híján ütközetre is kényszerítette fivérét, hívei azonban megtagadták a harcot, így a herceg kénytelen volt visszavonulni. A Szent Korona továbbra is Könyves Kálmán birtokában maradt, ennek ellenére a testvérviszály néhány esztendőre elcsendesedett.

Álmos és Kálmán ellentéte 1105-ben került újra a felszínre, miután az uralkodó megkoronáztatta négy esztendős gyermekét, Istvánt. Ez az aktus világos üzenet volt az öcs számára, hogy a jövőben békés úton nem lesz esélye a hatalom megszerzésére, ezért a herceg hamarosan külföldi pártfogókat

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.