rubicon
back-button Vissza
1077. április 25.

I. Géza magyar király halála

Szerző: Tarján M. Tamás

1077. április 25-én halt meg hároméves uralkodás után I. Géza magyar király, I. Béla és Richeza lengyel hercegnő legidősebb fia.

Géza a megvakított Vazul ágából származott, és miután Szent István halálával Orseolo Péter (ur. 1038–41/1044–46) szerezte meg a trónt, apja és annak testvérei, András és Levente Lengyelországba menekültek, ahonnan csak az 1046-ban Vatával fellázadó pogányok hívására tértek vissza. Ekkor a legidősebb testvér, András (ur. 1046–1060) foglalta el a trónt, és Vata várakozásaival ellentétben nem a pogány világot állították vissza, hanem megerősítették a keresztény Magyarországot. Trónviszályok már Géza apja, Béla és I. András között is kirobbantak, a király ugyanis kezdetben öccsét tette meg örökösének, ám mivel időközben fia született, meggondolta magát, és 1057-ben meg is koronáztatta a négyéves Salamont (ur. 1063–1074).

Miután a két fivér között Tiszavárkonyban kiéleződött az ellentét, Béla és fia, az akkor 15 esztendős Géza 1059-ben Lengyelországba menekült, ahonnan hadsereggel tértek vissza és a herceg a következő évben meg is szerezte a trónt. Miután András a háború során meghalt, I. Bélának (ur. 1060–1063) a kiskorú Salamon köré szerveződött párttal kellett megmérkőznie, melyet Anasztázia özvegy királyné és a trónt követelő herceg sógora, IV. Henrik német-római császár (ur. 1056–1106) vezettek. Salamon még András életében eljegyezte Henrik nővérét, Juditot, a házasságon keresztül pedig a Német-római Birodalom ismét megpróbálta kiterjeszteni befolyását Magyarországra.

Béla éppen Salamon pártja ellen szervezett egy hadjáratot 1063-ban, amikor a Dömösön összehívott országgyűlésen összedőlt alatta a trónszék, és a balesetben életét vesztette. Apja halála után a trónra aspiráló Géza helyzeti előnybe került, mert II. Boleszláv lengyel fejedelem által támogatva egészen Mosonig üldözte Salamon udvarát, ám az ország püspökeinek békéltető szavai hatására 1064 januárjában kibékült unokatestvérével, sőt, az év húsvétján Pécsett ő maga helyezte a kiskorú király fejére az ünnepi koronát. Salamon uralkodásának első éveiben az uralkodó anyja, Anasztázia királyné gyámsága alatt állt, aki igyekezett megőrizni a békés viszonyt Béla fiaival.

Géza és öccse, László herceg 1071-ben megsegítették sógorukat, Zvojnimir horvát bánt a bizánciak ellen, majd Salamon szövetségében az Erdélyre törő besenyőkkel vették fel a harcot, és Cserhalomnál megsemmisítő vereséget mértek a pogányokra. A Kárpátok

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.