rubicon

Toscana és a chianti

7 perc olvasás

Olaszor­szág Eu­ró­pa egyik leg­na­gyobb bor­ter­me­lő ál­la­ma, kö­zel 60 mil­lió hek­to­li­te­res éves ter­me­lés­sel és 900 ezer hek­tár­nyi sző­lő­ül­tet­vénnyel. Szin­te nincs olyan te­rü­le­te az 1200 km hosszú és 10 szé­les­sé­gi fo­kot átíve­lő or­szág­nak, ahol ne foly­na sző­lő­ter­mesz­tés. A vi­lág ta­lán leg­szé­le­sebb bor­pa­let­tá­já­val és leg­több ha­zai sző­lő­faj­tá­já­val ren­del­ke­zik, me­lyek megis­me­ré­sé­hez egy élet is ke­vés. Tos­ca­na [ejtsd: Tosz­ká­na] Olaszor­szág legis­mer­tebb és egyik leg­fon­to­sabb bor­vi­dé­ke, köz­pont­ja Fi­ren­ze. Éves bor­ter­me­lé­se kö­zel van a há­rom­mil­lió hek­to­li­ter­hez, mely­nek je­len­tős ré­sze vö­rös­bor.

Itália északi részén elsősorban a kontinentális, míg a központi és a déli területeken a mediterrán klíma a meghatározó. Az ország közepén húzódó Appenninek és a tengerek közelsége, valamint a domborzatából adódó eltérő mikro- és mezoklíma nagyon széles skáláját biztosítja a boroknak. A szőlők 150 és 700 méteres tengerszint feletti magasság között találhatók meg, de a legjobb és legmegbízhatóbb borok a 200-300 méteren elhelyezkedő szőlőültetvényekből származnak. Ezen a magasságon nappal semmi nem gátolja a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.