rubicon

„Szentnek kiáltjuk!"

Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárása
9 perc olvasás

II. János Pál temetésén láthattuk azokat a transzparenseket, melyeken a „Santo subito!” – „(Legyen) szent azonnal!” felirat a legendás pápa mielőbbi szentté avatását sürgette. 

Hasonló közösségi igényt fejezett ki Füzér Julián ferences szerzetes 1987-ben megjelent könyvének címe, melyet szerzőnk, Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Mindszenty Alapítvány és a bíboros kanonizációs ügyének magyarországi képviselője a Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárását bemutató írásának címéül választott.

 

A szentté avatás egyházi hagyománya

A szentté avatás a katolikus és görögkeleti egyházak egyik legősibb intézménye. Már a kezdet kezdetén az apostoli egyház ún. spontán tiszteletben részesítette azokat a vértanúit, akiket keresztény hitük miatt kivégeztek. Az első nagy keresztényüldözés elmúltával hasonló tisztelettel övezte azokat, akik egész életüket Isten és a közösség szolgálatának áldozták, ők az első hitvallók. Ezekben a korai évszázadokban mai értelemben vett szentté avatásról nem beszélhetünk, mert a szenttisztelet a közösség vallási életének még kialakulóban lévő szerves része volt, külön intézményi keretek és az általános gyakorlat szabályozása nélkül.

Az időskori arcképek közül kvalitása révén kiemelkedik ez a portré, mely 1974 júliusában a németországi Essenben készült

Ahogy azonban szükségessé vált az egyre szélesebb keresztény közösségek nyilvános vallásgyakorlásának összehangolása, úgy terjedt ki a püspöki joghatóság a vértanúk és hitvallók helyi tiszteletének

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.