rubicon

Szemere Bertalan

13 perc olvasás
A magyar negyvennyolc egyéniségei között még az úgynevezett második vonal képviselői is kiemelkedő politikai képességekkel rendelkeztek. Egyéni balszerencséjük, esetleg tragédiájuk oka sok esetben abból fakadt, hogy tevékenységük és személyiségük háttérbe szorult az igazi nagyok, Kölcsey, Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Eötvös, Deák és Batthyány mögött. E második vonal egyik legérdekesebb s legtragikusabb egyénisége a Borsod megyei alispánból előbb belügyminiszterré, majd a második, immáron ténylegesen független magyar kormány miniszterelnökévé emelkedő Szemere Bertalan.

Iskolái befejezése után Szemere Borsod vármegyében, Palóczy László főszolgabíró mellett gyakornokoskodott. Sorsuk ettől kezdve többé-kevésbé szorosan összekapcsolódott egészen 1849-ig. Palóczy a megye liberális ellenzékének tagjaként vett részt az országgyűléseken, s 1832 decemberében Szemerét is magával vitte jurátusaként a pozsonyi diétára. Pozsonyban esett át a „pályaválasztás” nehézségein. Iskolázottsága és addigi ténykedése legalább annyira vonzotta az irodalom, mint a közélet felé. Pozsonyban azonban ráébredt: a nemességnek foglalkoznia kell „a haza dolgaival”, hiszen a többi osztály nem teheti ezt, mert ki van zárva intézésükből.

A fiatal reformer

Pályaválasztásához hozzájárult egy meghatározó személyes kapcsolat. Szemere ekkor ismerkedett meg Kölcsey Ferenccel. Politikai nézeteinek kialakulására a Pozsonyban eltöltött hónapok komoly hatást gyakoroltak. Szemere úgy vélte, a nemzet előtt két út áll: „vér és tudomány, – amazt egyik rész sem kívánhatja, a kimenetel kétes, ezt mind a kettő ohajthatja, s mi nem veszthetünk”. A kormányzat ugyan elállta a szabadulás „szembetűnő utait”, de nem tud elállni minden utat. A pozsonyi tapasztalatok alapján megérintette a republikanizmus szele:

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.