rubicon

Proletárdiktatúra

A szovjet intézményrendszer kiépítése és sajátosságai
21 perc olvasás

Az 1917 őszén hatalomra jutó bolsevikok a polgárháború küzdelmeivel párhuzamosan teljesen új intézményrendszert építettek ki. A régi rendszer hatalmi struktúrái szétestek, nem működtek, ami megmaradt, azt ők maguk verték szét tudatosan, és hoztak létre helyettük újakat a törvényhozás, államigazgatás, helyi és országos közigazgatás szintjein. Mivel az ebből az intézményrendszerből kinövő sztálini modell képezte a későbbiekben valamennyi, a „szocializmus útjára” kényszerített ország politikai berendezkedésének alapját, genezisének vizsgálata fontos tanulságokkal szolgálhat.

A bolsevikokat és a párt vezérkarát, Lenint is beleértve, egyszerre jellemezte forradalmi messianizmus és nagyfokú erkölcsi relativizmus, erőteljes ideológiai elkötelezettség, doktriner gondolkodás és állandó improvizálás. Elsődlegesen világrendszerben gondolkodtak, a világforradalom győzelmében reménykedtek, a rendelkezésükre álló eszközökkel azt igyekeztek elősegíteni, ugyanakkor a hatalmat egy adott országban szerezték és tartották meg, mindenekelőtt az államot eluraló, általuk is teremtett káosszal kellett kezdeniük valamit. Diktatúrájukat, hatalmi gépezetüket polgárháborús körülmények között, rendkívüli intézkedések egész sora segítségével építették ki. Kérdés volt azonban, hogy ez a hatalom miként konszolidálódik.

Forradalom és a diktatúra

A

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta