rubicon

Menekülés Erdélyből 1916-ban

16 perc olvasás

1916. augusztus 27-én es­te hat órakor a brassói ha­tár­rendőrség jelentette Betegh Miklós erdélyrészi kormánybiztosnak, hogy a ha­társzéli Predeál vasút­állomás ro­mán oldalán nagy a mozgolódás, a román vasutasok csomagolnak, szekerekkel szállítják el családtagjaikat.

A kormánybiztos felhívta információért Sándor János belügyminisztert, aki azonban nem tudott semmiféle határ menti moz­gó­sí­tásról. Három órával ké­sőbb, a ro­mán hadüzenet átadása után ti­zen­öt perccel már arról érkezett jelentés, hogy lövik a predeáli állomást. Semmi kétség sem ma­radt afelől, hogy Románia tá­madást indított Magyarország ellen. Kilenc és tíz óra között megérkezett a Belügyminisztérium te­lefonos értesítése a kormánybiztosnak arról, hogy a román nagy­követ átadta a hadüzenetet. 

A román támadás pillanatában ko­rábban soha nem látott méretű magyar menekülttömeg indult el a megtámadott területekről. Ezzel kezdetét vette a huszadik századi tömeges népmozgások ma­gyar­­­­országi törté­nete is.

A román csapatok a határ teljes hosszában támadtak. Az ellenség legalább hétszeresre becsült túlereje miatt Arz Artúr vezérezredes, az Er­dély­ben

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.