rubicon

Küldetés

Mindszenty József történelmi szerepe
18 perc olvasás

Miután a kiépülő bolsevik rendszer a negyvenes évek végére az összes demokratikus politikai erőt felmorzsolta, a magyar kommunisták a katolikus egyházra úgy tekintettek, mint az ország utolsóként megmaradt független intézményére. Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek maradt az egyetlen komoly befolyással és tekintéllyel bíró személy, aki a mártírságra elszánva politikai utóvédharcot folytatott. Mindszenty prímásként azzal a roppant kihívással szembesült, hogy miként biztosítható ilyen körülmények között az egyház működése és a vallásszabadság, s miként őrizhető meg a magyarországi katolikus egyház társadalmi befolyása. Két lehetőség közül választhatott. Vagy azokkal tart, akik úgy gondolták, hogy – ha kényszerűen is, de – tudomásul kell venni a kommunista diktatúrát és a túlélés lehetőségeit keresni, vagy a teljes elutasítást választja. Ha az előbbi mellett dönt, kiadta volna a kormányzat által nyomatékosan kért hűségnyilatkozatot, és felszólította volna a híveket az együttműködési stratégia támogatására. A másik út, és a bíboros ezt részesítette előnyben, a végsőkig való ragaszkodás volt az elvekhez, függet­lenül attól, hogy ez milyen hátrányos következményekkel jár a katolikus egyházra nézve. 

 

I. A plébános 

Pehm/Mindszenty József pappá szentelése után nem folytatott sem hazai, sem külföldi egyetemi tanulmányokat, nem szerzett sem filozófiai, sem teológiai doktorátust. Gyakorló lelkipásztor lett, aki híressé vált az intézményes szociális szeretet ápolásáról. A későbbi legendás Mindszenty-temperamentummal már életének ebben a szakaszában találkozhatunk. Munkássága nemcsak a szorosan vett lelkipásztori tevékenységre terjedt ki, mert amellett, hogy felvirágoztatta a hitéletet és a katolikus társadalmi munkát, megszervezte egy város katolikus

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.