rubicon

Kényszer és szükséglet

Deák Ferenc a Habsburgokról
4 perc olvasás
Az a fél évszázad, melynek során Deák Ferenc aktív szerepet vállalt a politikai életben, a változás és változtatás igényének a jegyében telt. Az általa is képviselt polgárosító törekvésekkel a Habsburg–dinasztia szembeszegülhetett, de sikerüket meg nem akadályozhatta. A csatazajtól sem mentes politikai viadal közepette vajon milyen véleményt alakított ki a Habsburgokról?

Deák Ferenc – kortársaival együtt – az alkotmányos monarchia meggyőződéses híve volt. Nemzeti liberálisként a magyar történelem sajátos kényszerpályájából eredeztette a monarchikus államrendet és saját politikai meggyőződéséből annak alkotmányos hatalomgyakorlását. Ha ezen álláspontját védeni kellett, legszívesebben az európai hatalmi viszonyokra, a magyar történelem sajátos alakulására, törvényhozó őseink bölcsességére hivatkozva érvelt. Tette ezt a nemzeti törekvések leginkább kétségbeejtő pillanataiban is.

Deák meggyőződéssel vallotta, hogy sem Ausztriának, sem Csehországnak, sem a Habsburg-dinasztia által hódoltatott országoknak, népeknek, de még a magyarországi nemzetiségeknek sem létszükséglet a Habsburgok uralma. Egyedül a magyar nemzetnek, a magyar etnikumnak van kényszerű szüksége a Habsburg-dinasztiára. Ezen meggyőződését áttételesen és direkt módon is számtalanszor megfogalmazta politikai szónoklataiban, országgyűlési beszédeiben, felirataiban és felirattervezeteiben. E témáról azonban legőszintébben és legnyíltabban sógorának, Tarányi, akkor még Oszterhueber Józsefnek vallott. 1842. november 10–16. között írta azt a levelet, melyben „az austriai Monarchia” jelenéről és jövőjéről elmélkedik. Találóan jegyezte meg, hogy az „austriai Monarchia nem egy magában álló nemzet, hanem több apróbb nemzetek aggregatuma, mellyet a sors kénye, haragja vagy kedvezése egy csomóba öszve vetett, s ... részeit,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.