rubicon

Kazinczy Ferenc

Széphalom Orpheusa
9 perc olvasás

„Újhelytől félórányira éjszak felé esik Széphalom, Kazinczy Ferenc egykori lakása. Nevét megérdemli, mert festői szépségű táj. Különben pedig szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb lelkű magyarnak életében legalább egyszer odazarándokolnia, mint a mohamedánnak Mekkába." (Petőfi Sándor, 1847)

Kisbányácskának hívták egykor a Sátoraljaújhelytől, az akkori megyeszékhelytől alig 4 kilométerre elterülő kis falut, melyet Kazinczy Ferenc 1791-ben választott lak­he­lyéül. Itt írta fel egy táblára a birtoka határára: „Praedium Széphalom”. Ezzel új nevet adott a településnek is. Bár a Széphalom elnevezést már korábban is használta, hiszen az Orpheus című folyóiratában Széphalmi Vincze álnéven írt. 

Kazinczy Ferenc (1759–1831) éle­tében meghatározó szerepe volt a jobbító szándéknak, hiszen a magyar iro­dalmat és a magyar nyelvet igyekezett jobbá tenni, megújítani. En­nek az eszmének egyik forrása volt számára – elsősorban fiatalabb korában – azon személyek csoportja, akik hasonlóan gondolkodtak, s ennek a körnek az alapja volt a szabadkőművesség, melyre mint szellemi műhelyre tekintett. 

Stunder János Jakab: Kazinczy portréja, 1791. A Bécsben készült kép az ifjú Kazinczyt ábrázolja.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.