rubicon

IV. Béla király

A második honalapító
5 perc olvasás

Második honalapítóként él emlékezetünkben IV. Béla király, bár még ifjú hercegként buzgón közreműködött a királyi hatalom aláásásában, mikor az előkelők egy csoportja apja ellenében felhasználta őt. Nem csoda, hogy amikor megörökölte a trónt, saját egykori híveivel is szembe került. Korábbi korok viszonyait álmodta vissza, de nem forgathatta vissza az idő kerekét. Az a kiszolgáltatottság, amibe a tatárjárás során került, teljesen kijózanította. Batu kán hadainak kitakarodása után megkezdte az ország újjászervezését, a királyi hatalom megerősítését. Ám a viszály apa és fiú között ismét felütötte a fejét.

A középkor királyai esetében ritkán ragadható meg olyan egyértelmű biztonsággal egy-egy uralkodó kormányzati programja, mint IV. Béla király esetében. Ráadásul Béla király már trónra jutása előtt határozottan nyilvánvalóvá tette alapvető országalakító elképzeléseit azon küzdelmek során, amelyek az 1220-as évektől az ellenzék vezéralakjaként apjával, II. András királlyal szembeállították. Az ugyan nyilvánvaló, hogy Béla, a megölt Gertrúd királynétól származó elsőszülött fiú, akit az ellenzék apja akarata ellenére 1214-ben mindössze 8 évesen királlyá koronáztatott, eleinte csak eszköz volt a II. Andrást támadó főpapi-főúri csoport kezében, ám férfivá serdültekor már kétségtelen belső meggyőződés állította őt az újításokkal kísérletező királyi politikát ellenzők élére.

Hite szerint apja kormányzata rossz irányba vitte az országot, amikor meggondolatlan és fölösleges adományok sorával aláásta a királyi birtokállományban megtestesülő hatalmi alapokat, amikor ezzel egyidejűleg túlzott gyarapodáshoz segítette kegyeltjeit, és amikor az elveszett bevételek pótlását keresve, a pénzügyigazgatásban hitetleneket, zsidókat és mohamedánokat juttatott vezető szerephez,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.