rubicon

Gyurkó Lajos, az ellenforradalom erős embere

6 perc olvasás

„Az egyetlen hadosztályparancsnok, aki a pártszerv felhívására végigpásztázta a Duna–Tisza közét hatszor, szétvert mindent” – méltatta Kádár János 1957-ben Gyurkó Lajost, a 3. hadtest parancsnokát, a forradalom fegyveres elfojtásának töretlen hívét. Gyurkó Lajos egyik véres rémtette a repülőgépről végrehajtott tiszakécskei támadás volt. Ha a tiszakécskei vérontás lényegét is meg akarjuk érteni, nem tekinthetünk el annak vizsgálatától, hogy mi volt Gyurkó Lajos vezérőrnagy szerepe a forradalom első napjaiban, kinek a politikai akaratát hajtotta végre. Mindez szorosan összefügg Gyurkó Lajos pályafutásával, amely minden ízében a kommunista párthoz kötötte. 

Az 1912-ben született, 5 elemit végzett péklegény 1945 után korántsem természetes tehetsége alapján tört fel a sztálini idők vezetői elitjébe. Nincs rá adatunk, hogy Gyurkó Lajos 1945-ben akár partizánként, akár az illegális kommunista mozgalomban való részvételével szerzett volna katonai érdemeket. Az azonban tény, hogy 1945-ben szerepet vállalt a Magyarországi Kommunista Pártban, 1945. január 1-jétől 1948. november 5-éig az MKP gyöngyösi városi bizottságának volt a titkára. Ez a tisztség már elégséges volt arra, hogy egy 6 hónapos törzstiszti tanfolyam elvégzése után nyomban

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.