rubicon

GUPVI

A „külföldiek Gulagja"
11 perc olvasás

Lavrentyij Berija belügyi népbiztos közvetlenül a Lengyelország elleni szovjet támadás megindulását követően elrendelte a Hadifogoly- és Internálótáborok Parancsnokságának felállítását. 

Az összesen kb. 340 főtáborból és 4000 melléktáborból álló táborrendszer igen korai felállítása bizonyítja, hogy a szovjet vezetés eleve nem tett különbséget a civil és a katonai foglyok között, továbbá azt is, hogy a háború jó alkalom a szovjet érdek­szféra kiterjesztése mellett a munkaerő-szükséglet kielégítésére. Mindamellett az elhurcolások hátterében ott volt a kollektív büntetés és az etnikai tisztogatások célja is. 

Az elsők között Varga Jenő professzor, a Szovjet Tudományos Akadémia Világgazdasági és Világpolitikai Intézetének igazgatója vetette fel azt az elképzelést, hogy az ellenséges, legyőzött országok ne csak anyagi kártérítést fizessenek, hanem a munkaerejükkel közvetlenül is járuljanak hozzá a háború utáni újjáépítéshez. 

A GUPVI 1939–1953 között működött önálló központi szervként, s a hadifoglyok, illetve internáltak táborrendszerének felügyeletét látta el. A cél az volt, hogy a hadifoglyokat mi­nél tovább tudják dolgoztatni a Szovjet­unióban.

Hadifogolytáborok felállítása

Berija 1939. szeptember 19-én kiadta az NKVD 0308. számú parancsát a hadifogolytáborok létrehozásáról. Ennek 1. pontja rendelkezett a Hadifogolyügyi Parancsnokság (UPV) felállításáról. Felügyeletét az NKVD-n belül Csernyisov belügyi népbiztoshelyettesre bízták, aki egyben a Gulag akkori parancsnoka is volt. Az UPV feladatát egyebek mellett a következőkben határozták meg: a Vörös Hadsereg Vezérkari Főnökségével egyeztetnie kell az átvevőállomások, az elosztótáborok és a hátországi

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta