rubicon

Deportálások a Szovjetunióba

10 perc olvasás

A szovjet pártvezetés – a támadásra vonatkozó döntéssel párhuzamosan – utasította Szerov tábornokot, hogy készüljenek fel a Magyarország katonai megszállását bármilyen módon akadályozó vagy akadályozni képes erőkkel történő leszámolásra. Ennek részeként – a nemzetközi jog szabályainak durva megsértésével – az ország politikai és katonai vezetésének meghatározó részét letartóztatták, illetve a jugoszláv menedékjog felkínálásával a Nagy Imre vezette kormány és az MSZMP Intéző Bizottsága tevékenységét korlátozták.

Szervezés

No­vem­ber 3-áról 4-ére vir­ra­dó éj­sza­ka Tö­kö­lön a szov­jet csa­pa­tok ki­vo­ná­sá­ról tár­gya­lá­so­kat foly­ta­tó ma­gyar kor­mány­de­le­gá­ció tag­jait – köz­tük Maléter Pál ve­zér­őr­na­gyot, hon­vé­del­mi mi­nisz­tert, Ko­vács Ist­ván ve­zér­őr­na­gyot, a ve­zér­kar fő­nö­két, Szűcs Mik­lós ez­re­dest, a ve­zér­kar had­mű­ve­le­ti cso­port­fő­nö­két – és kí­sé­re­tét fog­ság­ba ej­tet­ték. A had­se­reg leg­je­len­tő­sebb

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.