rubicon

Aranykalitkában

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök titkos fogsága
10 perc olvasás

A kommunista hatalom a püspöki kar tagjait aszerint kategorizálta, hogy mennyire kötődnek szorosan a bíboroshoz. A „Mindszenty-vonal”-ba sorolt főpásztorokkal szemben rendkívül keményen léptek fel.

Pétery József váci püspököt megfosztották egyházkormányzói szerepétől, és Hejcére internálták 1953-ban. Ugyanez történt Badalik Bertalan veszprémi püspökkel is 1957-ben.

1961 végén csaknem hasonló sorsra jutott a legidősebb püspök, a székesfehérvári egyházmegyét már 1927 óta kormányzó Shvoy Lajos is. Az ellene alkalmazott kényszerintézkedések végül nem érték el ezt a szintet. Személyi szabadságát és a vele való érintkezés lehetőségét azonban  így is erőteljesen korlátozták. Megpróbáltatásai a tömegek előtt azonban rejtve maradtak. 

Shvoy Lajos kishivatalnoki családban született Budapesten 1879 márciusában. 1901-ben szentelték az esztergomi főegyházmegye papjává. A fővárosban hittanárként szolgálva a Regnum Marianum közösség tagja lett, 1919-től plébánosa, legendás templomának építője volt. Itteni, civilekre nagymértékben építő szervezőmunkája keltette fel Cesare Orsenigo (1873–1946) apostoli nuncius figyelmét, s így lehetett 1927-től a Prohászka Ottokár halálával elárvult székesfehérvári egyházmegye

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.