rubicon

Álmos és Árpád

15 perc olvasás

„Okos elméjében, s mind vitézségében az attyát követte igyekezetiben.” A hun és magyar vezérek verses históriája 1661-ben Árpádot méltatta e szavakkal, ám a neki tulajdonított erények egyúttal megidézik apját, Álmost is. Csernátoni Miklós sorai mai is megállják helyüket, hiszen Árpád életműve Álmoséval együtt értelmezendő. Apa és fia fémjelzi a magyarként nevezendő múlt kezdeteit. Kettejükre vezethető vissza az a tény, hogy a magyar etnikai tudatú emberek ma Közép-Európában élnek, többségük jelenleg is magyar állami keretek között. Ebből fakadóan róluk írni mindig időszerű, mert minden nemzedéknek joga, hogy új és régi kérdéseket tehessen fel identitásának alapjairól.

Az Álmos és Árpád életét firtató kérdésekre elég szűkszavú választ adnak kútfőink. Amíg döntéseik láncolata – a magyarok politikai megszervezése és mai hazájukba vezetése – maradandó sikertörténetté áll össze, addig e döntéshozó nagyfejedelmek ritkán tűnnek elénk a maguk személyében. És amikor elénk tűnnek, akkor sem minden róluk szóló említés fordítható le korunk racionális nyelvezetére.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.