rubicon

A szarajevói gyilkosságtól a háború kitöréséig

16 perc olvasás

A világtörténelem mind ez ideig legsúlyosabb következményekkel járó politikai merényletének körülményei és értékelése továbbra is viták kereszttüzében áll. A szemtanúk ellentmondó vallomásai, a korabeli vizsgálat felületessége, a dokumentumok többszöri el, illetve visszaszállítása következtében előállt veszteségek miatt a történtek precíz rekonstruálása már valószínűleg nem lehetséges. Nehezíti a tisztánlátást az is, hogy a bűntény jellegének és a felelősök körének megállapítása szükségképpen összekapcsolódott az első világháború kirobbantásáért való felelősség kérdésével: aki Ferenc Ferdinánd haláláért felelős, az marasztalható el a világégés okozásáért is.

1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd főherceg, az Osztrák–Magyar Monarchia trónjának várományosa feleségével együtt Szarajevóba, Bosznia-Hercegovina tartományi székvárosába látogatott. A városi kirándulásra, amely a trónörökös boszniai programját lett volna hivatott lezárni, természetesen határozott politikai céllal került sor. A vallásilag és etnikailag megosztott tartományban súlyos belső feszültségek keletkeztek. Ezek fokozásában külső erők – így mindenekelőtt a szomszédos Szerbia által nem csupán eltűrt, de tudatosan támogatott nagyszerb propaganda terjesztői – jártak az élen. „Európa beteg embere – hirdették – már nem a Boszporusz, hanem a Duna partján található.” A Monarchia szétrombolására buzdító eszmék nem maradtak hatástalanok a boszniai és hercegovinai szerb lakosságra sem. A forrongó tartomány első embere, Potiorek táborszernagy egyre nehezebben tudott megbirkózni a súlyosbodó belpolitikai problémákkal. Ferenc Ferdinánd szarajevói látogatása mindenekelőtt az ő helyzetét igyekezett megszilárdítani azzal, hogy nyíltan kifejezésre juttatja iránta a bécsi udvar bizalmát. A

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta