rubicon

A régi városi polgár élete

15 perc olvasás
A 18. századi, de még inkább a reformkori Magyarország városaiban a polgárjog és a polgári foglalkozás nem feltétlenül egymást feltételező fogalmak. A városok lakói jövedelmük, vagyonuk, presztízsük szempontjából rendkívül heterogén csoportot alkottak, egységes polgárságról, egységes polgári kultúráról, polgári életmódról tehát nem beszélhetünk. A következőkben nemcsak a klasszikus rendi polgárság, hanem a polgári foglalkozást űzők, tehát a tágabb értelemben vett régi polgárság életmódját kívánjuk bemutatni.

A nemzetközi és hazai társadalomtörténeti irodalom, amelynek egyik fontos tárgya a polgárosodás folyamata, a modern polgárságot – burzsoáziát – mint osztályt elkülöníti a rendi polgárságtól, tehát a polgárjogot nyert, személyi szabadsággal rendelkező városlakóktól, akik kiváltságos rendet képeztek, így átmenetet alkottak a nemesség és a jobbágyság között. Ezt a rendi polgárságot nevezik – megkülönböztetve őket a burzsoáziától – régi polgárságnak.

A korábbi irodalom eléggé élesen elválasztotta a polgárok e két rétegét. A rendi polgársággal keveset foglalkozott, mivel ennek csak kevés tagja vált a modern burzsoázia, főképp az elsősorban vizsgált vállalkozó nagypolgárság tagjává. Az volt az általános nézet, hogy a rendi polgárság utódai a modern társadalomban inkább a kispolgárság alkotóelemévé váltak. Ez kétségtelen tény, ám az újabb kutatások alapján ma már tudjuk, hogy a polgári mentalitás és értékrend tekintetében bizonyos folytonosság állapítható meg.

Egy fogalom magyarázata

A rendi polgárság fogalma valójában csak a szabad városok polgárjoggal rendelkező tagjaira vonatkoztatható, s ezért nem véletlenül választottam címként a régi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.