rubicon

A propagandáról a Mein Kampfban

… és megvalósulása a Harmadik Birodalomban
15 perc olvasás

A propaganda központi szerepet játszott a náci hatalom megszerzésében, az uralmi rendszer konszolidálásában, majd biztosításában. Hitler már 1922-ben foglalkozott a propagandával, majd a Mein Kampfban külön fejezetet szánt a kérdésnek. Hatására az NSDAP már 1920–1921-ben tömegagitációba kezdett, s ezzel alapvetően különbözött az első világháború után szerveződő csoportoktól. 

Hitler alapvető politikai és propagandatapasztalatait 1914 előtt szerezte Bécsben, ahol közvetlen közelről figyelte meg a munkásmozgalmi rendezvényeket és a jobboldali, populista demagógokat. A nácizmus általa képviselt esztétikája és propagandaelképzelése voltaképpen e két befolyásra épült: a munkás- és népi mozgalmakhoz való közeledésben előszeretettel használta az élőszó és a propagandaeszközök erejét. Az első világháború alatt újabb tapasztalatot szerzett, a fegyverek és az ideológiák háborújában az európaiak tudatába először került be a politikai propaganda. A korabeli megfigyelők az antant győzelmének okai között főleg a brit háborús propagandát emlegették, amellyel Németország semmit sem tudott szembehelyezni.

Hitler a Mein Kampfban a német és osztrák háborús propagandáról elmondta, hogy hiányzott belőle a helyes elgondolás. Lélektanilag teljesen hibás volt vicclapjaikban az ellenséget nevetségessé tenni, mert ez nagyon megbosszulta magát. A német katona az ellenfél ellenállását tapasztalva becsapottnak érezte magát addigi felvilágosítói által, s a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.