rubicon

A polgári lakosság panaszai

10 perc olvasás
A dadai alsó járás főszolgabírájának jelentése Szabolcs vármegye főispánjához a szovjet katonaság által összeszedett lakosok ügyében

Tiszalök, 1945. január 24.

A dadai alsó járás főszolgabírójától

2/1945. eln. szám

Szigorúan bizalmas!

Főispán Úrnak

Nyíregyháza

Tisztelettel bejelentem, hogy f. évi január hó 23-án megjelent Tiszatardos községben az orosz titkosszolgálat egy hadnagya 10−12 főnyi legénységgel, behívatta magához a tiszatardosi, tiszaladányi, csobaji és báji községi bírákat, akiknek elrendelte, hogy 24-én hajnali 2 óráig állítsák össze a 16−65 éves egyének névjegyzékét, és azt hozzá  terjesszék fel.

Január 24-én hajnali 4 órakor orosz katonák jelentek meg Csobaj, Báj, Tiszatardos és Tiszaladány községekben a községházán, a lakosságot összehívták a községháza elé azzal, hogy aki nem jelenik meg, azt agyon fogják lőni. A megjelent lakosság előtt felolvasta [sic!] a névjegyzéket, amelyben férfiak és nők képviselve voltak foglalkozásra és politikai […] párt­állásra való tekintet nélkül. 

Ekkor felhívták azokat, akik a névjegyzékben szerepeltek, hogy a községházába menjenek be, és onnan el nem távozhatnak. Ily módon összeszedtek Báj községben 6 nőt és 32 férfit, Csobaj községben 23 nőt és 31 férfit, Tiszatardos községben 60 férfit és nőt, Tiszaladány községben 88 férfit és nőt, összesen tehát 240 magyar nemzetiségű egyént. 

Az összeszedett egyéneket január 24-én délután Tiszaladány községbe hajtották, a férfiakat a ref. templomba, a nőket pedig az iskolába zárták be. 

Az ügyben felkerestem úgy a tiszalöki járási katonai parancsnokot, mint az összeszedést elrendelő és végző

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.