rubicon

A Német-római Birodalom a kora újkorban

18 perc olvasás
Ha a kora újkor politikatörténetében a siker mércéje a központosítás, a szakszerű bürokrácia megteremtése, a rendiség bástyáinak meggyengítése, azaz az abszolutista állam kiépítése, akkor a Német-római Birodalom 16–18. századi története kudarc. A választófejedelmek időről időre fegyverrel fordultak szembe választott uralkodójukkal, a vesztfáliai béke szerint a birodalmi rendek önálló külpolitikát folytathattak. A császárok pedig, akik többnyire az osztrák örökös tartományok urai, Magyar- és Cseh-Morvaország királyai is voltak, ezeket a birtokaikat mind fontosabbnak tekintették, mint az egyébként területileg is fogyatkozó birodalmat. Milyen volt tehát a Német Nemzet Szent Római Birodalma a kora újkorban?
A birodalom határai

A Német Nemzet Szent Római Birodalmának területe a kora újkorban – főként a 17. század folyamán – jelentősen csökkent. A 16. században nyugati határát németalföldi tartományok, Bar, Lotaringia, Elzász, a Burgund Grófság, Svájc és Savoya képezte. Északon az Északi- és a Balti-tengerig nyúlt, Dániától a schleswig-holsteini határ választotta el. Keleten Hátsó-Pomeránia, Brandenburg, Szilézia, Morvaország, Alsó-Ausztria, Stájerország és Krajna határai mentén érintkezett Lengyelországgal és Magyarországgal. Déli részét Krajna és Savoya között Karintia, Tirol és a tridenti püspökség alkotta. 1648-ban Hollandia és Svájc önállósodott, a lotaringiai Metz, Toul és Verdun püspöksége és városa Franciaország fennhatósága alá került. Ekkor kezdődött és XIV. Lajos háborúi nyomán folytatódott Elzász kiszakítása. 1659-ben francia kézre került Artois, 1678–1679-ben a Burgund Grófság, a 18. század második felében (1766) Lotaringia.

Az etnikailag és kulturálisan tarka birodalom politikailag is tagolt volt, mintegy 300 önálló

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.