rubicon

A Német-római Birodalom a kora újkorban

18 perc olvasás
Ha a kora újkor politikatörténetében a siker mércéje a központosítás, a szakszerű bürokrácia megteremtése, a rendiség bástyáinak meggyengítése, azaz az abszolutista állam kiépítése, akkor a Német-római Birodalom 16–18. századi története kudarc. A választófejedelmek időről időre fegyverrel fordultak szembe választott uralkodójukkal, a vesztfáliai béke szerint a birodalmi rendek önálló külpolitikát folytathattak. A császárok pedig, akik többnyire az osztrák örökös tartományok urai, Magyar- és Cseh-Morvaország királyai is voltak, ezeket a birtokaikat mind fontosabbnak tekintették, mint az egyébként területileg is fogyatkozó birodalmat. Milyen volt tehát a Német Nemzet Szent Római Birodalma a kora újkorban?
A birodalom határai

A Német Nemzet Szent Római Birodalmának területe a kora újkorban – főként a 17. század folyamán – jelentősen csökkent. A 16. században nyugati határát németalföldi tartományok, Bar, Lotaringia, Elzász, a Burgund Grófság, Svájc és Savoya képezte. Északon az Északi- és a Balti-tengerig nyúlt, Dániától a schleswig-holsteini határ választotta el. Keleten Hátsó-Pomeránia, Brandenburg, Szilézia, Morvaország, Alsó-Ausztria, Stájerország és Krajna határai mentén érintkezett Lengyelországgal és Magyarországgal. Déli részét Krajna és Savoya között Karintia, Tirol és a tridenti püspökség alkotta. 1648-ban Hollandia és Svájc önállósodott, a lotaringiai Metz, Toul és Verdun püspöksége és városa Franciaország fennhatósága alá került. Ekkor kezdődött és XIV. Lajos háborúi nyomán folytatódott Elzász kiszakítása. 1659-ben francia kézre került Artois, 1678–1679-ben a Burgund Grófság, a 18. század második felében (1766) Lotaringia.

Az etnikailag és kulturálisan tarka birodalom politikailag is tagolt volt, mintegy 300 önálló

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta