rubicon

4. James Madison (1809–1817)

3 perc olvasás

Madison azt remélte, hogy a szövetségi kormányzat afféle pártok feletti, politikailag semleges döntőbíróságként fog tevékenykedni, kiegyensúlyozva a társadalmi csoportok törekvéseit. Ragaszkodott a függetlenségi háború nemzedékének idealista elképzeléseihez: az Egyesült Államokat kormányzó felvilágosult, önzetlen úriemberek nem egy-egy párt uralmát érvényesítik, hanem a közösség javát keresik. Ő is úgy vélte, Amerika más úton jár, mint az európai államok, s ezért nincs szüksége nagyszabású bürokráciára, hivatásos hadseregre és a mindezt finanszírozó súlyos adóteherre.

Már az amerikai brit gyarmatokon azt hirdették a protestáns prédikátorok, hogy az ő társadalmuk nem olyan, mint a többi, az ő közösségük afféle bibliai „város a hegyen”, amely követendő erkölcsi példát nyújt az egész világ számára. Az „alapító atyák” is meg voltak győződve arról, hogy az általuk létrehozott köztársaság fontos értékeket képvisel az emberiség történetében. Thomas Jefferson is így vélekedett, amikor megfogalmaz­ta a Függetlenségi nyilatkozat világszerte közismertté váló mondatait.

Ám Madison óvatosabb volt barátjánál és politikai szövetségesénél, Jeffersonnál, akit nemegyszer ő figyelmeztetett az utópisztikus elképzelések korlátaira. Jefferson at­tól tartott, hogy az állam irányítói elszakadnak az erényes néptől, és megsértik a többség jogait. Madison viszont aggódva figyelte az ame­rikai tagállamok törvényhozóinak szűk látókörű, önző érdekeket szolgáló politikáját, s inkább a kisebbség jogait féltette. Jefferson szemében a demokrácia volt minden probléma megoldása, Ma­dison szemében maga a demokrácia volt a probléma. Hogyan érvényesülhet a közösség érdeke, ha minden tagállam a saját anyagi érdekeit követi? Madison úgy vélte, hogy kizárólag egy erős szövetségi kormányzat

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.