rubicon

Vörös Kereszt és Vörös Félhold

Egy magyar kórház Konstantinápolyban
10 perc olvasás

A Gallipoli-szorosnál vívott véres harcok során mutatott hősies török ellenállást látva gróf Semsey László képviselő 1915 végén magyar kórház felállítását javasolta Konstantinápolyban. 

A Magyar Vö­rös Kereszt Egylet védnöksége alatt meg­valósult és mindeddig csak felületesen kutatott vállal­kozás egyike volt azon első világháborús magyar kezdeményezéseknek, amelyek a két szövetséges közötti politikai-gazdasági-tudományos kapcsolatok erősítésére irányultak.

1916. április 10-én délben színes tömeg áll Konstantinápoly külvárosában, a tűzvész sújtotta részeken túli Csapa városnegyedben. Az isztambuli egyetem – akkori nevén Darülfünun tanítóképző – épületének homlokzatán a vörös félholdas zászló mellett a magyar nemzeti trikolórt lengeti a langyos, tavaszi szél. Az európai hölgyek és urak, valamint a ma­gas rangú török ven­dégek között ott találjuk Enver pasát, az Oszmán Birodalom hadügyminiszterét, Szulejmán Numan pasát, az egészségügyek legfőbb vezetőjét, Iszmail Hakki bejt, a hadügyi államtitkárt, Beszim Ömer pasát, a Török Vörös Félhold Társaság ügyvezető elnökét, Dzsanbolat bejt, Konstantinápoly polgármesterét, valamint Johann von Pallavicini

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.