rubicon

Viharok a 18. századi parasztcsaládban

Árulkodó úriszéki iratok
6 perc olvasás
Gazdától megesett szolgálók és gazdasszonyok első feleségtől született gyerekek és mostohák között kirobbant konfliktusokról tudósítanak az úriszékek előtt tett paraszti vallomások. Gyerekeiket megfojtó anyák, feleségüket agyonverő jobbágyok, férjüket megmérgező asszonyok tragédiáiról tanúskodnak a porosodó periratok. Ám ne feledjük, ezek a paráznák, méregkeverők, gyilkosok jelentették a kivételt, a többség békében élte napjait.

Keveset tudunk azokról a 18. századi parasztcsaládokról, amelyek békében, különösebb perpatvar nélkül, mondhatnánk boldogan élték le életüket. Szerelmes leveleket parasztok nem írtak, hiszen hivatalos okmányokra is csak egy lassan növekvő kisebbség tudta alákanyarítani a nevét.

Végrendeletet is inkább a mezővárosokban készítettek. Annál jobban beleláthatunk azoknak a paraszti háztartásoknak a mindennapjaiba, amelyeket viharok dúltak. Egy eddig mostohán kezelt forrásanyag, az úriszéki periratok tömege adhat segítséget ehhez.

Érdek és érzelem

A 18. századi jobbágyházasságban gazdasági érdekek kapcsolódtak össze, bár ez korántsem zárta ki az érzelmeket. A házasságban eredendően jelen levő gazdasági mozgatórugókat jól példázza a halogyi Joó György-nek a Batthyányak bíróságához intézett panaszos irata. A falusi bíró „szerezte” őt össze feleségével, akihez aztán vissza is menekült az asszony, amikor rossz gazdasszonyságáért, tunyaságáért, „már könnyebb szókkal, már keményebb dorgálásokkal... végtére mérsékletes veréssel” feddte meg a csalódott férj.

Nemcsak a házasságnak, de még a házasságtörésnek is lehettek gazdasági indítékai. A limpóci Krittin Mihály mindig arról panaszkodott, hogy feleségével nem tudja gazdaságát növelni, és – miként szeretôje vallotta – úgy vélte, hogy

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta