rubicon

„Vegyük elő az igazság mécseseit"

100 éve született Arthur Koestler
31 perc olvasás

Ha van jellemző írószemélyisége a 20. századnak, aki életével és műveivel is ennek az átélhetetlen és megemészthetetlen szélsőségekkel teli kornak a lenyomatát jelenti, akkor az Arthur Koestler. Ki volt ő? Neve összeforrott a Sö­tét­ség dél­ben­nel. E művével beírta magát a század legjelentősebb íróinak társaságába. Megalkotta az első fontos antikommunista elemző művet a sztálinizmusról, a tisztogatási perek természetéről és mechanizmusáról. Méghozzá igen korán: a moszkvai nagy perek után mindössze két évvel. Így is vonult be az irodalmi köztudatba: szinte az első, aki képes volt megragadni a sztálinizmus lényegét. Éles szemű, kiváló politikai érzékkel bír, kivételesen érzékeny a hatalom és az egyén viszonyára, megérti a totalitárius erők démonikus játékát – ilyen és ehhez hasonló megállapítások íródtak le róla.

A vi­lág min­den tá­ján az iro­dal­mi le­xi­ko­nok­ban a Koestlerről szó­ló szó­cikk az­zal kez­dő­dik, hogy „ma­gyar szü­le­té­sű”. Eh­hez ké­pest mi, ma­gya­rok mint­ha az át­la­gos­nál is ke­ve­seb­bet tud­nánk ró­la. Negy­ven évig til­tott szer­ző volt, ez tény – de most már több mint ti­zen­öt éve sza­bad or­szág­ban élünk… Kö­ves­sük

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.