rubicon

Vagyongyűjtő nagyurak IV. Béla idején

17 perc olvasás
Szerző: Béli Gábor IV. Béla trónra lépésével az atyja legkedvesebb híveit adó úri nemzetségek helyét, néhányat kivéve, újak vették át a méltóságok és udvari tisztségek betöltésben. Az 1235-től, illetve a tatárjárást követően báróságra jutottak közül a szerencsésebbek és ügyesebbek már IV. Béla uralkodása idején tetemes vagyont gyűjtöttek, amivel olyan nagyúri…
Szerző: Béli Gábor

IV. Béla trónra lépésével az atyja legkedvesebb híveit adó úri nemzetségek helyét, néhányat kivéve, újak vették át a méltóságok és udvari tisztségek betöltésben. Az 1235-től, illetve a tatárjárást követően báróságra jutottak közül a szerencsésebbek és ügyesebbek már IV. Béla uralkodása idején tetemes vagyont gyűjtöttek, amivel olyan nagyúri dinasztiák anyagi alapját teremtették meg, amelyeknek egymással versengő, szövetkező vagy éppen háborúzó tagjai, a legsikeresebb fiak és unokák a 13. század utolsó évtizedében egyelőre a király uralmát formálisan még elismerve, az ország egyre nagyobb részén a hatalomgyakorlás tényleges birtokosaivá, III. András halála után pedig uralkodói fennhatóságot maguk felett nem tűrő tartományurakká váltak.

Királyi adományok

IV. Béla a tatárjárás után változtatott korábbi birtokrestaurációs politikáján, és adományozásokba kezdett. A király többször is kifejezésre juttatott törekvésének megfelelően uralkodása első éveiben elsősorban az elvett javakat adta vissza az egykori birtokosoknak, illetve az uratlanná vált és súlyos deliktumok miatt elkobzott földekből adományozott híveinek. Egy 1243-ban kiadott adománylevél szerint például az Ákos nembeli Máté fiai, Fülöp és Detre a törvényes örökös nélkül elhalt Miskolc nembeli Domonkos bán fia, Bors ispánnak "országunk

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.