rubicon

Vagyongyűjtő nagyurak IV. Béla idején

14 perc olvasás

IV. Béla trónra lépésével az atyja legkedvesebb híveit adó úri nemzetségek helyét, néhányat kivéve, újak vették át a méltóságok és udvari tisztségek betöltésben. Az 1235-től, illetve a tatárjárást követően báróságra jutottak közül a szerencsésebbek és ügyesebbek már IV. Béla uralkodása idején tetemes vagyont gyűjtöttek, amivel olyan nagyúri dinasztiák anyagi alapját teremtették meg, amelyeknek egymással versengő, szövetkező vagy éppen háborúzó tagjai, a legsikeresebb fiak és unokák a 13. század utolsó évtizedében egyelőre a király uralmát formálisan még elismerve, az ország egyre nagyobb részén a hatalomgyakorlás tényleges birtokosaivá, III. András halála után pedig uralkodói fennhatóságot maguk felett nem tűrő tartományurakká váltak.

Királyi adományok

IV. Béla a tatárjárás után változtatott korábbi birtokrestaurációs politikáján, és adományozásokba kezdett. A király többször is kifejezésre juttatott törekvésének megfelelően uralkodása első éveiben elsősorban az elvett javakat adta vissza az egykori birtokosoknak, illetve az uratlanná vált és súlyos deliktumok miatt elkobzott földekből adományozott híveinek. Egy 1243-ban kiadott adománylevél szerint például az Ákos nembeli Máté fiai, Fülöp és Detre a törvényes örökös nélkül elhalt Miskolc nembeli Domonkos bán fia, Bors ispánnak "országunk szokásjoga szerint királyi kézhez háramlott" Pelsőc nevű birtokát (Zólyom megyéből) kapták a gömöri Berzétével, valamint a Gömör várból (várbirtokból) kivett Kövi és Lice falvakkal együtt. Ugyanúgy a jus regium, vagyis a királyi jog alapján adományozhatóvá vált javakat szerzett 1244-ben a Türje nembeli Dénes szlavón bán és herceg, amikor a Somogy megyei Uborna és a Kőrös megyei Haraszt ura lett. Gutkeled nembeli István lovászmester, az oklevél kiadásakor 1245-ben, már országbíró, annak a Berencs nembeli Malsa fia Miklósnak a Nyitra megyében fekvő két Bölgyén, Szolcsány, Nyárhíd és Basman nevű földjeit nyerte adományul, "aki, miután rablásban tetten értek, életét megérdemelten akasztófán végezte", hozzátéve, hogy a király Nyárhídát és Basmant visszavette és helyettük két másik nyitrai jószágot juttatott kedves bárójának. Hasonlóképpen megmentőjének, a Sajónál vívott ütközetben a dárdával rárontó tatártól megoltalmazó Pok nembeli Móric fia Móric pohárnokmesternek a szörnyű gaztetteket elkövető, majd bujdosásban meghalt Simon fia Fulkó után maradt Nógrád megyei Fülek várát és birtokot, valamint a hét falut magába foglaló Ragyolcot, továbbá a Simon, Stenuocous és Denseleg (Dengeleg?) nevű birtokokat, vagyis háramlott javakat adományozott IV. Béla 1246-ban, annak kikötésével, hogy Móric fizessen 300 márkát vagy adja át a birtokok harmad

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.