rubicon

Ünnepségek és lovagi tornák a 16. századi koronázásokon

8 perc olvasás

Európában a reneszánsz idején az uralkodói udvarok jeles eseményeit, például a koronázásokat, esküvőket, diplomáciai találkozókat látványos ünnep­ségek keretében tartották meg. Hasonlóképpen történt ez Pozsonyban 1563-ban Habsburg Miksa, illetve 1572-ben Habsburg Rudolf magyar királlyá koronázása esetében is. Az alábbiakban a müncheni Bayerische Staatsbibliothekban megőrzött metszet alapján mutatjuk be a koronázási ünnepségek néhány jellegzetes elemét.

Mivel a korabeli ünnepségek az udvari reprezentáció fontos részét képezték, számos írott és képes beszámoló született róluk. Például a meghívott követek levélben tájékoztatták otthon tartózkodó uraikat vagy városukat az eseményekről, sőt bizonyos kiemelkedő ünnepségek a különböző történeti munkákba is bekerültek. Olyan nyomtatott beszámolók is készültek, amelyek kizárólag az adott ceremónia alkalmából jelentek meg. Ezek a könyvecskék igen nagy népszerűségnek örvendtek, főképp azért, mert rendszerint illusztrációkkal kísérték a tudósí­tásaikat. Számos kéziratos, illetve nyomtatott beszámoló maradt fenn a pozsonyi koronázások alkalmából rendezett ünnepségekről is.

Miksa főherceg pozsonyi magyar királlyá koronázásának helyszíneit megörökítő röplap (1563). A röplapot Zsámboky János (1531-1584) humanista jelentette meg a koronázás alkalmából 1563-ban Caspar Steinhofer bécsi nyomdájában. A nagyméretű, egylapos nyomtatvány alsó részén Zsámbokynak a koronázás alkalmából írott verse olvasható. A röplap több példányban, a vers latin, illetve német nyelvű változatával is napvilágot látott. Az itt közölt példány a müncheni Bayerische Staatsbibliothekban maradt

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.