rubicon

Új választások, új konfliktusok

Nős papok a 16. századi Sopronban
9 perc olvasás

1551. június 2-án a bécsi egyetemen filozófiát tanult, jogi doktorátust szerzett Jekkel Konrád, Sopron város jegyzője városát a hitehagyó és rossz erkölcsű papok - akik törvénytelen házasságban élnek, ágyasokat tartanak - menedékhelyeként említette, amikor a város vezetését I. Ferdinánd királynál a beneficiumok eltulajdonításával megvádolta. A vád a felekezetképződés összetett folyamatából és jelenségei sorából a papi nőtlenséggel történő szakítást hangsúlyozza, amely a protestáns reformációtól erősen áthatott Sopronban már a század elejétől egyre erősebben feltűnő probléma volt.

Az elbizonytalanodás időszaka, a lutheri tanok megjelenése, intézményesülése A lutheri tanok megjelenésére, valamint a feleséget, szeretőt tartó papokkal szembeni uralkodói fellépésre Mohács előestéjén egy időben került sor Sopronban. II. Lajos király 1524. november 16-án rendeletben figyelmeztette a gazdag oltárjavadalmaik hasznát élvező soproni papokat: kerüljék a botrányokat, éljenek erkölcsileg tiszta, példamutató életet, ágyasaikat kergessék el. Ellenkező esetben a város megfosztja őket szép jövedelmet nyújtó oltárjavadalmaiktól. A szerzetesi, egyházi élet fegyelmének általános fellazulása mellett a kereskedelmi, rokoni kapcsolatok, a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.