rubicon

Tüdős Klára

A modern magyar ruha megteremtője
13 perc olvasás

Zsindelyné Tüdős Klára neve talán keveset mond a mai fiataloknak, pedig a két háború között anyáink, nagy­anyáink mindennapjainak ré­sze volt: az Operaház jelmez­ter­ve­­zője volt, ma­gyaros motívu­mo­kat felhasz­náló ruha­tervei megje­lentek a Szín­há­zi Életben, Zsindely Ferenc  hor­thysta miniszter fele­sége, nagyvilági dáma, aki társa­dalmi eseményeken vett részt, állam­férfiakkal és külföldi köve­tekkel vacso­rázott, Győrffy-kol­lé­­gisták nagylelkű támogatója, a II. világháború vész­ter­hes idősza­kában pedig zsidómentő, aki laká­sán nőket és kisgyerekeket búj­tatott, akik neki köszönhették a gáz­kamráktól való megmenekü­lésü­ket. A háború után nagy szerepet vállalt a nőmozgalom megszerve­zé­sében is. 

Az 1945 utáni hatalom azonban nem hálálta meg a jótetteit: férjé­vel együtt kitelepítették, elvették a nyugdíját, és éve­kig baráti ado­má­nyokból élt. De a kitelepítésben is megőrizte jó kedé­lyét és em­ber­ségét: Balatonlellén gye­re­ke­ket nyaraltatott, megszervezte a helyi református közösséget, segí­tett a rászorultakon. 

Tüdős Klára nagyszerű ember volt, igazi pártfogó, olyan ember, akinek élete ma is példaként szolgálhat so­kunk számára.

A

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta