rubicon

Templomosok a máglyán

Egy középkori koncepciós per
4 perc olvasás
A templomosok perében modern korunk politikai pereinek már minden alkotóeleme megtalálható: manipuláció, megfélemlítés, propagandisztikus hatás mellett nem elhanyagolható szempont, hogy sem a perben részesek, sem a kívülállók ne láthassanak át tény és képzet, törvény és törvénytelenség, bűnösség és ártatlanság kettősségén. Már a hatalom a garázda, visszaél joggal, igazságszolgáltatással. Eszköztárában nyers erő és durva fegyverek helyett törvényszakaszok és perrendek találhatók. Ez az az átmeneti kor, amelyben – Ranke szavaival – először válik érezhetővé az újabbkori történelem hideg szellője.

A 14. század eleje Franciaországban a királyi hatalom és a központi államszervezet megerősödésének időszaka. Szép Fülöp (1285–1314) uralkodása alatt a francia országlakosoknak – parasztoknak, polgároknak, püspököknek – hirtelen rá kellett döbbenniük: életüket immár egy elvont, személyek fölötti eszme, az állam kezdi irányítani, melynek szervei egyre mélyebben és egyre váratlanabbul nyúlnak bele mindennapjaikba.

Az állami központosítás és a királyi abszolutizmus kialakítása a feudális széttagoltság korában nagyon is önálló országbárókkal szemben két évszázados, hosszú folyamat eredménye volt. A 13. század nagy francia uralkodói – Fülöp Ágost (1180–1223), IX. (Szent) Lajos (1226–1270) és III. Fülöp (1270–1285) – elsősorban azért voltak „nagyok”, mert felségjogaikat hatalmas hűbéreseik rovására mind nagyobb területekre terjesztették ki. A királyok jogi és katonai eszközöket egyaránt bevetettek, hogy legfőbb hűbéruraságukat (suzeraineté) hathatósan éreztessék és elismertessék vazallusaikkal (akik közé az angol király is tartozott). A nagyurak engedelmességre kényszerítése, valamint az ortodox katolicizmusnak a kathar eretnekek

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.